Werken bij CCC FSS
Europedia
5 december 2017

Campylobacter in pluimveekarkassen, wijziging EU 2073/2005 per 1-1-2018

Aanleiding voor deze wijziging zijn o.a. onderzoeken van het RIVM en advies van de EFSA in de periode 2008-2012. Uit onderzoek naar het voorkomen van Campylobacter in pluimveekarkassen heeft het RIVM gekeken of op basis van deze metingen een indicator voor het aantal te verwachten zieken geformuleerd kon worden. De EFSA heeft in 2012 advies uitgebracht over de gevaren van Campylobacter voor de volksgezondheid en heeft geadviseerd om proceshygiënecriteria in te voeren voor Campylobacter in vleeskuikenkarkassen.

 

Deze proceshygiënecriteria zijn weergegeven in richtlijn 2017/1495, wat weer een wijziging van de EU verordening 2073/2005 is. Deze wijziging gaat in per 1 januari 2018. De wijzigingen betreffen de toevoeging aan hoofdstuk 2, proceshygiënecriteria waarbij extra normen voor Campylobacter in vleeskuikenkarkassen zijn opgenomen.

 

Meer weten? Neem contact op met de adviseurs van Eurofins Food Safety Solutions via foodsafetysolutions@eurofins.com  of  088 831 0330

Vorige Pagina