Werken bij CCC FSS
Europedia

DetacheringKosten besparen met detachering. Dat zal u als muziek in de oren klinken. Eurofins Food Safety Solutions kan bij ondersteuning op de korte termijn of bij een tijdelijk project de helpende hand bieden en een kwaliteitsfunctionaris, microbioloog of analist bij u detacheren.

Frisse blik

Onze goed opgeleide medewerkers borgen de continuïteit en effectiviteit van het productieproces in uw organisatie. Daarnaast kunt u gebruik maken van hun kennis en kunde. In de praktijk blijkt dat hun frisse blik kan leiden tot efficiëntere productieprocessen en verhoging van de productkwaliteit; wat u dus kosten bespaart.

Specialisten

Eurofins Food Safety Solutions heeft een team aan specialisten op allerlei niveaus: voor de dagelijkse kwaliteitscontrole, het coachen en trainen van medewerkers, het beheren van inkoop- en eindproductspecificaties, het uitvoeren van laboratoriumonderzoek, het bijhouden van wetswijzigingen, enzovoorts.

Voor situaties waarin snelheid van analyse zeer belangrijk is, hebben we volledig uitgeruste laboratoria op locatie ingericht! Kortom: genoeg mogelijkheden.

Fraude en integriteit

BRC 7 heeft in paragraaf 5.4 opgenomen dat organisaties moeten verzekeren dat het risico op aankoop van voedingsmiddelen geminimaliseerd wordt en dat claims moeten worden waargemaakt.

De GFSI heeft in een guidance document beschreven dat de Food Fraud Vulnerability bepaald kan worden via vulnerability assessments. Op basis van deze toekomstige verwachtingen kunnen wij een uitgebreide risicoanalyse uit voeren m.b.t. de kwetsbaarheid voor voedselfraude.

Deze bestaat uit een verkorte inventarisatie (hieronder beschreven) met daarbij een extra inventarisatie op grondstoffen en toegespitst op de organisatie.

Risico analyse op kwetsbaarheid grondstoffen

Een consultant van Eurofins Food Safety Solutions beoordeelt per ingrediënt wat mogelijke risicofactoren zijn voor fraude. Op basis hiervan kan via een score bepaald worden waar de risico’s voor de organisatie zich bevinden en hoe het monitoringsplan en de borging eruit kunnen zien.

In deze analyse worden alle mogelijke factoren genoemd en via een gemotiveerde risicobeoordeling wordt bepaald welke frauderisico’s er zijn voor de organisatie. Op basis hiervan wordt een monitoringsplan opgesteld.

Factoren voor fraude zijn o.a.:

  • Land van herkomst van de grondstoffen,
  • schaarste op de markt door bijv. natuurinvloeden,
  • fraudegevallen uit het verleden,
  • economisch gewin dat de fraude oplevert.

Monitoring en borging

Monitoring en borging kunnen zowel bestaan uit het (laten) uitvoeren van analyses, zoals bijvoorbeeld DNA- en authenticiteitstesten of chemische samenstellingstesten. Daarnaast spelen controles van certificaten, zoals herkomst, biologisch, duurzaamheid, etc. een rol. Op basis van de score uit de risicoanalyse kunt u gemotiveerd een monitoringsplan opstellen.

Belangrijk is dat ook in kaart gebracht wordt welke relatie de organisatie heeft met de leverancier en hoe de keten is ingericht. Dit alles wordt in de risicoinventarisatie betrokken. Per organisatie kunnen risico’s voor eenzelfde soort grondstoffen dus verschillen en daarmee ook de borgingsmaatregelen.

Meer weten?

Neem contact op met onze specialisten via foodsafetysolutions@eurofins.com of bel met onze customer service: +(0)888 31 03 30

Bekijk al onze diensten:

Monstername
Transport
Advies
Eurofins Food Safety Solutions
Carbohydrate Competence Centre