Werken bij CCC FSS
Europedia

Inspecties en Zekerheid in Veilig Voedsel NVWAAls producent of leverancier van levensmiddelen wilt u de hygiëne en kwaliteit van uw producten in orde hebben. Als professional draagt u onder ander zorg voor de juiste inkoop, een hygiënisch productieproces, goede persoonlijke hygiëne en alles wat er voor nodig is om een kwalitatief goed product op de markt te zetten. Om aan de klant te laten zien dat u aan alle wettelijke normen voldoet, kan Eurofins u hierbij van dienst zijn met het zelfcontrolesysteem “Zekerheid in Veilig Voedsel”.

Bedrijven die zich bezighouden met de productie, verwerking of distributie van levensmiddelen moeten dat op hygiënische wijze doen. Daarvoor is via Europese regelgeving een methode opgesteld, de HACCP, die geldt voor alle levensmiddelenbedrijven. Een bedrijf kan kiezen voor de opzet van een eigen HACCP-systeem of voor het gebruiken van een door de ministers van VWS en EZ goedgekeurde hygiënecode, die van toepassing is op de eigen bedrijfsprocessen. Deze Hygiënecode beschrijft uitsluitend de activiteiten die kenmerkend zijn voor de desbetreffende branche. Als producent of leverancier moet u zich houden aan de eisen die vermeld staan in deze code. De NVWA controleert op de naleving van deze Hygiënecode.

Verminderd toezicht door de NVWA

De NVWA heeft het zelfcontrolesysteem “Zekerheid in Veilig Voedsel” van Eurofins Food Safety Solutions B.V. geaccepteerd. Het zelfcontrolesysteem is bedoeld voor alle bedrijven die werken met een Hygiënecode. Dit kunnen dus zowel individuele als formulebedrijven zijn.

De deskundige inspecteurs van Eurofins  voeren een niet aangekondigde (jaarlijkse) controle uit. Alle onderdelen van de hygiënecode komen hierbij aan bod. U kunt hierbij denken aan zaken als temperaturen bij opslag, schoonmaakproces, kans op kruisbesmetting, persoonlijke hygiëne en afvalverwerking, maar ook de inrichting van de keuken en de controle van de leveringen. Tijdens deze controle worden door onze inspecteurs monsters genomen voor microbiologisch onderzoek in ons geaccrediteerde laboratorium. Het volledige reglement kunt u hier vinden: Reglement-zelfcontrolesysteem-Zekerheid-in-Veilig-Voedsel-Eurofins-Food-safety-Solutions-versie-15-d-160303-MK

Eurofins streeft naar de optimalisatie van kwaliteit, de (waar)borging van veiligheid en hulp op maat via één loket. Dat doen we met een team van professionals, geaccrediteerde laboratoria, een eigen logistieke afdeling, een inspectiedienst, deskundige consultants en foodexperts.

Aanmelden voor Zekerheid in Veilig Voedsel

Heeft u als retailer of als zelfstandig ondernemer interesse in het zelfcontrolesysteem “Zekerheid in Veilig Voedsel” dan kunt u altijd vrijblijvend contact opnemen. Onze customer service kan u verder helpen en al uw vragen beantwoorden over “Zekerheid in Veilig Voedsel”. U kunt direct telefonisch contact opnemen met onze customer service via tel.: +31(0)88 831 03 30 of via email: foodsafetysolutions@eurofins.com

Bekijk al onze diensten:

Goedgekeurde Locaties

Monstername
Transport
Advies
Eurofins Food Safety Solutions
Carbohydrate Competence Centre