Werken bij CCC FSS
Europedia
10 oktober 2017

Eurofins verzorgt monsternames en pesticiden analyses op goji bessen

Goji bessen als superfood staan momenteel negatief in de spotlight. Ze blijken hoge concentraties en een veelvoud aan gewasbeschermingsmiddelen te bevatten. Uit analyse van de officiële controlegegevens van de NVWA blijkt dat van sommige stoffen de wettelijke norm wordt overschreden.

Onlangs verschenen meerdere berichten in het nieuws over pesticiden op goji bessen. Veel geanalyseerde monsters zouden (te)veel pesticiden bevatten en voor de stoffen Propargiet en Carbofuran werden waarden gemeten tot respectievelijk 46 en 55 keer de wettelijke limiet (Maximale Residue Limiet).

Graag willen wij u informeren over de mogelijkheden bij Eurofins op het gebied van monstername en analyse van pesticiden op goji bessen. Als het gaat om pesticide analyse hebben wij jarenlange ervaring en expertise. Ons toonaangevende pesticidelaboratorium is geaccrediteerd en wij zijn onder andere Relana© gecertificeerd en in bezit van de benodigde erkenningen zoals bijvoorbeeld: ISO17025, QS, GMP+, Biokap en BNN. Daarnaast doen wij mee aan diverse ringtesten van QS, Fapas, LVU en de Europese Commissie.

De pesticide analyse op goji bessen valt onder onze standaard scope en wordt onder accreditatie uitgevoerd. Via GC-MS/MS en LC-MS/MS worden meer dan 750 componenten geanalyseerd. Onze scope dekt de belangrijkste pesticiden voor goji bessen, waaronder Propagiet en Carbofuran.

Via onze Bussines Unit Eurofins Survey verzorgen wij tevens de monstername. Zowel monsternames in landen van herkomst, bijvoorbeeld China, als monsternames in Nederland behoren tot de mogelijkheden.

Graag informeren wij u in een persoonlijk gesprek verder over onze mogelijkheden met betrekking tot uw persoonlijke wensen. U bent van harte uitgenodigd om contact op te nemen met onze account managers via sales-food-nl@eurofins.com.

Vorige Pagina