Werken bij CCC FSS
Europedia

Europedia

Kennisbank


Aanvaardbare dagelijkse inname (ADI)

De aanvaardbare dagelijkse inname (ADI) is de maximale hoeveelheid van een stof die je levenslang dagelijks binnen mag krijgen zonder dat dit slecht is voor je gezondheid. Een ADI wordt vastgesteld voor alle stoffen die niet van nature in de voeding voorkomen, maar daar bewust aan worden toegevoegd, zoals E-nummers (toevoegingen), diergeneesmiddelen en bestrijdingsmiddelen. In […]

Acrylamide

Acrylamide is een stof die in kleine hoeveelheden kan ontstaan als zetmeelrijke producten, zoals aardappelen en granen, worden verhit boven 120°C. Dit is pas enkele jaren bekend. Ook sigarettenrook bevat acrylamide. Uit onderzoek met proefdieren is gebleken dat acrylamide schadelijk is voor dieren. Bij mensen kan een hogere inname van de stof mogelijk schadelijk zijn. […]

Allergenen

Allergenen zijn eiwitten die allergische reacties kunnen opwekken. De Europese Unie heeft bepaald dat de voedselallergenen die de meeste overgevoeligheidsreacties veroorzaken op het etiket vermeld moeten worden. Omschrijving Allergenen zijn in te delen in: Voedselallergenen: zij komen het lichaam binnen via eten. Voorbeelden zijn: eiwitten in koemelk en pinda’s. Inhalatieallergenen: zij komen het lichaam binnen […]

Antibiotica

Antibiotica zijn geneesmiddelen die bacteriën bestrijden. Ze worden gebruikt om infecties bij mensen en dieren tegen te gaan. Antibiotica worden ook in de dierhouderij gebruikt om infecties te bestrijden. In vlees, vis, eieren of melk uit de winkel zijn praktisch geen resten antibiotica te vinden. Dit komt door de wachttijd. Dieren of producten van dieren die […]

Aw-waarde

Aw waarde staat voor wateractiviteit. Het is een maat voor de hoeveelheid vrij water die aanwezig is in een product. Per definitie is de-waarde van zuiver water gelijk aan 1.  De aw-waarde wordt bepaald met een hygrometer. De meetwaarde heet “wateractiviteit” (Aw-waarde) in een reeks van 0,03 – 1,000 Aw. Waarom wateractiviteit meten? De aw-waarde is een […]

Bacillus cereus

Bacillus cereus is een bacterie die een voedselvergiftiging kan veroorzaken.  De bacterie kan voorkomen in rijst- of pastagerechten die te lang en niet koud genoeg bewaard zijn. Ook eiwitrijk voedsel, sausjes en pudding kan besmet zijn. Een besmetting met Bacillus cereus is te voorkomen door restjes snel af te koelen tot 4 °C, niet langer […]

Bacteriën

Bacteriën zijn eencellige organismen die je met het blote oog niet ziet. Sommige bacteriën heb je nodig, voor bijvoorbeeld de spijsvertering. Er bestaan ook bacteriën die ziekte veroorzaken. In eten kunnen goede bacteriën en ziekmakende bacteriën voorkomen. Ziekmakende bacteriën kunnen een voedselinfectie veroorzaken. De meeste voedselinfecties komen door het eten van dierlijke producten, zoals vlees, vis, […]

Bewaarwijze

Om bacteriën weinig kans te geven, is het belangrijk om eten en drinken goed te bewaren op de manier dat op de verpakking is aangegeven. Het is belangrijk om op de houdbaarheidsdatum te letten. Bij een TGT-datum (‘te gebruiken tot’) mag het product na die datum niet meer gegeten worden. Staat er een THT-datum (‘tenminste […]

BRC

BRC staat voor British Retail Consortium en is eind vorige eeuw voortgekomen uit een initiatief van britse retail organisaties zoals Tesco & Sainsbury’s. In deze standaard staat beschreven hoe producenten hun voedsel dienen te produceren. Deze code is gebaseerd op de voedselveiligheidsprincipes van HACCP en ISO 9001 en schrijft voor aan welke productie en inrichtingseisen […]

BRC-IoP

De BRC-IoP standaard is van toepassing op producenten & distributeurs van verpakkingsmaterialen voor de voedingsmiddelenindustrie zoals bijv. kunststof, glas, blik en papier. IoP staat voor het Institute of Packaging.  In deze op de BRC normen gebaseerde standaard zijn specifieke voorschriften opgenomen voor de beheersing van voedselveiligheidsgevaren die kunnen ontstaan door verpakkingsmaterialen. Denk hierbij aan bijv. het migreren […]

Campylobacter

Campylobacter is een bacterie die een voedselinfectie kan veroorzaken. Campylobacter komt vooral voor op rauwe kip. Het kan ook zitten in rauwe melk en op rauwe groente. Besmetting kan voorkomen worden door hygiënisch te werken en vlees goed te bakken. Handen wassen is, zeker na het aanraken van rauw vlees, erg belangrijk. Omschrijving De bacterie […]

CBL-Hygiënecode 2011

In de CBL-Hygiënecode 2011 zijn de processen beschreven die in de meeste supermarkten voorkomen. Per processtap en eventueel per afdeling zijn alleen die CCP’s en basisvoorwaarden opgenomen die van toepassing zijn. Deze hygiënecode gaat alleen over zaken die een negatieve invloed zouden kunnen hebben op de voedselveiligheid. Belangrijkste verschillen met de oude CBL-Hygiënecode Er is […]

Challengetesten

Met een challenge test kan beoordeeld worden hoe één of meerdere soorten micro-organismen zich gedragen in een product gedurende de houdbaarheidstermijn of processtap. Hiertoe wordt het product opzettelijk besmet met een hoeveelheid van dit micro-organisme en gemonitord in de loop van de  bewaartijd. In de meeste gevallen worden deze testen ingezet om uit te sluiten […]

Chloormequat en mepiquat

Chloormequat wordt gebruikt als groeiregulator, om teveel bladvorming te voorkomen en knopvorming te bevorderen. Het zorgt voor meer vruchten en verminderd de noodzaak tot snoeien. De toepassing van chloormequat is alleen nog toegestaan op graan. Chloormequat kan wordt echter ook nog steeds teruggevonden op onder meer peren. Chloormequat heeft namelijk de eigenschap zich op te […]

Clostridium perfringens

Clostridium perfringens is een bacterie die een voedselvergiftiging kan veroorzaken. De bacterie komt vooral voor in vlees en vleesproducten. Ook kruiden en specerijen kunnen Clostridium perfringens bevatten. Een besmetting met Clostridium perfringens is te voorkomen door restjes snel af te koelen tot 4°C, niet langer dan 2 dagen in de koelkast te bewaren en restjes […]

Diarree

Diarree is een maag-darmziekte, waarbij sprake is van dunne ontlasting gedurende meer dan 4 keer per dag. De meest voorkomende oorzaken zijn voedselvergiftiging, stress of alcohol. Ook een virus is vaak de boosdoener. Mensen met diarree wordt geadviseerd veel te drinken, 2 tot 3 liter per dag, in kleine hoeveelheden tegelijk. Zij kunnen proberen wat […]

Dithiocarbamaten

Aparte analyse voor dithiocarbamaten Dithiocarbamaten is een verzamelnaam voor een groep stoffen die als fungicide werken. De belangrijkste componenten die hieronder vallen zijn thiram, maneb en mancozeb. De componenten zijn niet afzonderlijk te bepalen, maar alleen als somparameter. Eurofins Lab Zeeuws-Vlaanderen bepaalt de aanwezigheid van Dithiocarbamaten daarom met een aparte analyse. Geaccrediteerd door de Raad […]

E-nummers

Omschrijving E-nummers heten ook wel toevoegingen of additieven. E-nummers hebben geen voedingswaarde. Ze worden toegevoegd aan producten om een eigenschap te verbeteren, bijvoorbeeld de kleur, smaak of houdbaarheid. E-nummers kunnen natuurlijk stoffen zijn uit planten of dieren, of ze kunnen in een fabriek gemaakt worden. Natuuridentieke stoffen en synthetische stoffen worden in een fabriek gemaakt. […]

E. coli

E. coli is een bacterie die van nature voorkomt in de darmen van dieren en mensen. Daar beschermt hij tegen andere schadelijke bacteriën. Er zijn enkele typen E. coli die een voedselinfectie veroorzaken. Deze typen kunnen voorkomen op rauw rundvlees, rauwe groente en rauwe melkproducten. Besmetting kan voorkomen worden door hygiënisch te werken en vlees […]

EFSA

De European Food Safety Authority (EFSA) is een onafhankelijk onderzoeksinstituut die de Europese Commissie adviseert. Op hun wetenschappelijke bevindingen wordt het Europese beleid en wetgeving op gebied van voedselveiligheid gebaseerd. Zo maakt de EFSA adviezen over E-nummers, de veiligheid van nieuwe stoffen en genetisch gemodificeerde producten. Deze adviezen wegen zwaar mee voor de Europese Commissie om […]

EHEC

EHEC is een verzamelnaam voor een type bacterie binnen de E. coli bacteriën. EHEC staat voor Enterohemorragische Escherichia Coli. EHEC kan een voedselinfectie veroorzaken. Het kan voorkomen op rauw rundvlees, rauwe groente en rauwe melkproducten. Besmetting kan voorkomen worden door hygiënisch te werken en vlees goed gaar te bakken. Vooral na het aanraken van rauw […]

Enterobacteriaceae

De Enterobacteriaceae of Enterobacteriën vormen een grote familie bacteriën, waartoe bekende pathogenen behoren, zoals Salmonella. Ook Escherichia coli oftewel E. coli, behoort tot deze familie. Het bepalen van de hoeveelheid aanwezige Enterobacteriën in een levensmiddel geeft een goede indicatie van de hygiëne tijdens de productie van verse producten. Veel vertegenwoordigers uit deze familie behoren tot […]

ESBL

ESBL is een stof die bacteriën kunnen aanmaken waardoor ze resistent worden tegen antibiotica. ESBL-producerende bacteriën komen vooral voor op kippenvlees, maar zijn ook gevonden op varkensvlees, rundvlees en op groente. Voor gezonde mensen heeft ESBL geen gevolgen. Maar een infectie veroorzaakt door ESBL-producerende bacteriën, is niet zo eenvoudig te behandelen met antibiotica. Het vermijden […]

Etiketteren

Producenten van voedingsmiddelen zijn verplicht informatie over het product op het etiket te vermelden. In de 120116 Verordening 1169 -2011 Voedselinformatie staat omschreven waaraan de informatie op het etiket moet voldoen en welke producten moeten voldoen aan de etiketteringswetgeving. Vanaf 13 december 2014 gaat deze wetgeving in. Producten moeten voorzien zijn van een etiket voorzien van […]

EU verordening

Een Europese verordening is een wetgevend instrument van de Europese Unie. De verordening kent haar oorsprong in artikel 288 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie. Een verordening heeft een algemene strekking. Zij is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat. De verordening is rechtstreeks van toepassing, […]

FSSC22000

FSSC22000 bevat een compleet certificatieschema voor voedselveiligheidssystemen, gebaseerd op bestaande standaarden, zoals ISO 22000 en sector specifieke pre requisite programs (PRP). Wanneer een organisatie al gecertificeerd is volgens ISO 22000 is slechts een aanvullende sector specifieke beoordeling nodig om de FSSC 22000 accreditatie te halen. De GFSI erkent FSSC22000 als kwaliteitssysteem voor de voedselketen.

GC-MS

Residumeting met GC-MS Het GC-MS pakket voor Eurofins bestaat uit metingen van in totaal 372 pesticiden door middel van Gas Chromatografie-Massa Spectrometrie.

GFSI

De Global Food Safety Initiative is een door de industrie opgezet initiatief om leiderschap en richting te kunnen geven aan voedselveiligheidssystemen die noodzakelijk zijn om de voedselveiligheid te kunnen garanderen van de gehele voedselketen. In de GFSI werken experts van retailorganisaties, levensmiddelenproductiebedrijven en ondersteunende diensten wereldwijd samen met overheid en wetenschap.

Gisten

Gisten zijn eencellige schimmels die worden gebruikt bij het maken van bepaalde voedingsmiddelen. Ze zetten suikers om in alcohol en koolzuurgas. Deze eigenschap is nodig voor de productie van bijvoorbeeld bier, wijn en brood. Gisten kunnen eten ook bederven. Ze zorgen dan voor een andere smaak of uiterlijk. Dit is meestal niet ziekmakend. Omschrijving Gisten […]

Global Gap

Een initiatief van samenwerkende retailers om tot een geharmoniseerde standaard te komen voor de productie en teelt van veilig voedsel, voornamelijk bedoeld voor de primaire sector. Hiervoor is de GAP (good agricultural practice) ontwikkeld. Deze standaard helpt producenten om te voldoen aan de criteria voor voedselveiligheid, duurzame productiemethodes, welzijn van mens en dier en verantwoord […]

GMP

De Nederlandse diervoederindustrie heeft in 1992 het GMP+ Feed Certification scheme ontwikkeld in als reactie op incidenten met betrekking tot de besmetting van voedermiddelen. Het schema is inmiddels internationaal erkend en richt zich op de borging van de diervoederveiligheid. Het perspectief ligt op de productie van veilig diervoeder, maar sinds 2013 is er ook een […]

HACCP

HACCP staat voor Hazard Analysis and Critical Control Points en is een risico-inventarisatie voor voedingsmiddelen. In de EU verordening 178/2002 staat vermeld dat bedrijven die zich bezighouden met het bereiden, verwerken, verpakken en distribueren van voedsel een veiligheidssysteem moeten invoeren, gebaseerd op de principes van HACCP. Onderdeel van het HACCP systeem zijn een gevarenanalyse en risicobeoordeling. […]

Handen wassen

Regelmatig en op de juiste manier handen wassen kan veel infecties voorkomen. De hele dag door kom je met bacteriën, virussen en andere ziekteverwekkers in aanraking. Via je handen kunnen deze op het voedsel terechtkomen en zo besmetting veroorzaken. Het is van belang handen te wassen voor het eten, voor het bereiden van voedsel, na […]

Houdbaarheidsdatum

Op verpakkingen kunnen 2 soorten houdbaarheidsdatums staan: een THT-datum (ten minste houdbaar tot) of een TGT-datum (te gebruiken tot). Een THT-datum staat op producten die niet snel bederven. Na de THT-datum kan de kwaliteit van het product achteruit gaan. Je kunt het dan vaak nog wel veilig eten. Een TGT-datum staat op zeer bederfelijke producten. Na de […]

Hygiëne controle

Om een veilig en kwalitatief goed voedingsmiddel te leveren is hygiëne van groot belang. Hiertoe behoren zowel persoonlijke als bedrijfshygiëne, met reiniging en desinfectie als belangrijk onderdeel. Bovendien is het noodzakelijk te letten op de reinigingsmogelijkheden van apparatuur en machines. In het algemeen verdient het aanbeveling veel aandacht te besteden aan de voorwerpen, die rechtstreeks […]

IFS

De International Food Standard, veelal kortweg IFS of ook wel IFS Food genoemd, is een standaard op het gebied van voedselveiligheid. Deze standaard is ontstaan door een samenwerkingsverband van Duitse en Franse retailers, waaronder Aldi, Carrefour, Lidl en Metro. Later zijn de Italiaanse retailers hier ook bij aangesloten. Dit samenwerkingsverband heeft in 2003 de eerste versie […]

IKB

Het Nederlandse bedrijfsleven heeft Integrale Keten Beheersingssystemen (IKB) ontwikkeld om garanties te kunnen geven over: de kwaliteit van het product de herkomst van het product de manier van produceren in alle schakels van de keten Producten van bedrijven met een IKB certificaat worden gecontroleerd op: veevoer dierenwelzijn medicijngebruik voedselveiligheid (Salmonella) milieucontaminanten hygiëne traceerbaarheid IKB is […]

Infoblad 85

Infoblad 85 omschrijft de NVWA wat zij verstaan onder grote en kleine bedrijven en wat zij rekenen tot een hoog en laag risico product. Bedrijven kunnen zelf zien in welke categorie zij vallen en welk onderzoek zij met welke frequentie moeten uitvoeren. Een belangrijk deel van Infoblad 85 gaat over de beheersing van Listeria monocytogenes. De […]

Infobladen NVWA

De NVWA beschrijft op haar infobladen de interpretatie die zij geeft met betrekking op de Europese wetgeving. Er zijn infobladen die toelichting geven op de microbiologische criteria van levensmiddelen, zoals infoblad 85, maar ook op de borging van voedselveiligheid van levensmiddelen of dierlijke bijproducten (infoblad 64 en 84). Met deze interpretatie geeft de NVWA aan […]

ISO 9001

ISO 9001:2008 is een norm voor kwaliteitssystemen en helpt organisaties om te beoordelen of zij voldoen aan de eisen van hun klanten. Een belangrijk onderdeel in deze norm is het monitoren van de klanttevredenheid en de continue verbetercyclus. Daarnaast stelt deze norm eisen aan o.a. de borging van inkoop en corrigerende en preventieve maatregelen. Deze ISO […]

Kruisbesmetting

Bij kruisbesmetting komen er ziekmakende bacteriën van het ene product op het andere. Om ziekte te voorkomen is het belangrijk kruisbesmetting te vermijden. Op rauw voedsel,  vooral vlees, kip of vis en in hun druipvocht kunnen ziekmakende bacteriën zitten. Deze kunnen tijdens het klaarmaken ander voedsel besmetten. Door rauw en bereid voedsel van elkaar gescheiden te houden, […]

LC-MS

Residu onderzoek met LC-MS Het LC-MS pakket voor Eurofins bestaat uit metingen van in totaal 306 pesticiden (positieve en negatieve run) door middel van Liquid Chromatografie Massa Spectrometrie.

Legionella

Legionella Pneumophila is een bacterie die de veteranenziekte of legionellagriep veroorzaakt. De ziekte kan ontstaan wanneer mensen de bacterie inademen. Dit kan via waterdruppeltjes, die ontstaan bij bijvoorbeeld een douche of sproei-installatie. Ziekteverschijnselen variëren van een lichte griep tot longontsteking. Voor mensen met een lage weerstand kunnen de gevolgen van de ziekte dodelijk zijn. Als […]

Listeria

Listeria is een bacterie die een voedselinfectie kan veroorzaken. De kans op besmetting met Listeria is klein maar de gevolgen kunnen ernstig zijn. Vooral zwangere vrouwen moeten oppassen omdat het bij die groep kan leiden tot een miskraam of vroeggeboorte. Listeria is vooral te vinden in langdurig gekoeld bewaarde producten die zonder verhitting worden gegeten. […]

Micro-organismen

Bacteriën, gisten en schimmels zijn micro-organismen. Dit zijn levende organismen die zo klein zijn dat ze niet met het blote oog te zien zijn. Micro-organismen leven overal. Ze zitten dus ook in voedsel. In voedsel zijn ze soms gewenst, maar vaker ongewenst omdat ze voedsel bederven of ziekmakend zijn. Omschrijving Micro-organismen zijn levende organismen die zo […]

MRSA

MRSA is een bacterie die ongevoelig is voor veel antibiotica. MRSA staat ook wel bekend als de ‘ziekenhuisbacterie’. Hij is namelijk voor gezonde mensen niet gevaarlijk, maar wel voor zieken en voor mensen met wonden en katheters. De MRSA-bacterie kan voorkomen op rauw vlees. De kans is heel erg klein dat je door rauw vlees […]

Mycotoxines

Bepaalde schimmels maken schimmelgifstoffen (mycotoxines) aan. Deze kunnen in grote hoeveelheden schadelijk zijn voor je gezondheid. Daarom is van verschillende schimmelgifstoffen vastgelegd hoeveel je er van mag binnenkrijgen. Schimmels kunnen groeien op gewassen zoals granen, noten en (peul)vruchten, maar kunnen ook in producten terecht komen die daarvan gemaakt zijn, zoals brood en pindakaas. Producten worden […]

Norovirus

Het Norovirus is een zeer besmettelijk virus dat een voedselinfectie kan veroorzaken. Het norovirus kan voorkomen in rauwe schaal- en schelpdieren en rauwe groente en fruit. De meeste besmettingen gaan van mens op mens. Besmetting kan voorkomen worden door handen regelmatig te wassen, schaal- en schelpdieren goed te verhitten en groente en fruit grondig onder […]

NVWA, Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) ziet erop toe dat het eten veilig is. Zij doen dit aan de hand van regels voor voedselveiligheid die zijn vastgelegd in de Warenwet of in Europese wetgeving. Omschrijving De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) houdt de veiligheid van ons voedsel in de gaten. Daarvoor zijn wetten en regels […]

Pathogenen

Pathogenen micro-organismen zijn ziekteverwekkende bacteriën. Jaarlijks worden door de Voedsel en Waren Autoriteit (VWA) verschillende productgroepen onderzocht op de aanwezigheid van ziekteverwekkende bacteriën (pathogenen micro-organismen) in voedingsmiddelen. Veel voorkomende ziekteverwekkende bacteriën zijn Salmonella, Campylobacter, E. coli  en Listeria monocytogenes. Bij het gezondheidsrisico  van de verschillende producten speelt de wijze waarop de consument met dit product […]

pH

De pH is een maat voor de zuurgraad (ook wel zuurtegraad) van een waterige oplossing. De pH van een neutrale waterige oplossing ligt bij kamertemperatuur rond de 7. Zure oplossingen hebben een pH lager dan 7, basische oplossingen hebben een pH hoger dan 7. Het concept pH is in 1909 geïntroduceerd door Søren Sørensen. De […]

Salmonella

Salmonella is een bekende en beruchte ziekmakende bacterie. Salmonella kan voorkomen in rauwe dierlijke producten, zoals vlees, vis en eieren, en op rauwe groente, kiemgroente en fruit. Kinderen tot 5 jaar, zwangere vrouwen, zieken en bejaarden worden sneller ziek na een besmetting. De kans bestaat dat zij een vochttekort oplopen. Door hygiënisch te werken kan […]

Schimmels

Schimmel op voedsel kan giftig zijn, dus het is belangrijk om dit te herkennen en te voorkomen. Er zijn ook uitzonderingen. De champignon is een eetbare soort schimmel. Niet-eetbare schimmels ontstaan als je voedsel te lang of op de verkeerde manier bewaard. Beschimmelde producten moeten direct weggegooid worden. Een uitzondering hierop is harde kaas. Hierbij is […]

Staphylococcus aureus

Staphylococcus aureus is een bacterie, die een voedselvergiftiging kan veroorzaken. Klachten komen vaak al na enkele uren in de vorm van heftig braken en soms diarree. Veel mensen zijn drager van deze bacterie, maar worden er niet ziek van. Door handen goed te wassen, niet op het eten te hoesten of te niezen en levensmiddelen […]

THT en TGT

Op verpakkingen kunnen 2 soorten houdbaarheidsdatums staan: een THT-datum (ten minste houdbaar tot) of een TGT-datum (te gebruiken tot). Een THT-datum staat op producten die niet snel bederven. Na de THT-datum kan de kwaliteit van het product achteruit gaan. Je kunt het dan vaak nog wel veilig eten. Een TGT-datum staat op zeer bederfelijke producten. […]

Toelaatbare dagelijkse inname (TDI)

De toelaatbare dagelijkse inname (TDI) is de maximale hoeveelheid van een stof die je levenslang dagelijks binnen mag krijgen zonder dat dit slecht is voor je gezondheid. De TDI staat aangegeven als milligram of microgram per kilogram lichaamsgewicht. De TDI geldt voor stoffen die niet bewust aan voeding worden toegevoegd. Het gaat hierbij om milieuverontreinigingen zoals […]

Trichinella

Vanaf 2 juli 2012 heeft KBBL in samenwerking met de GD de mogelijkheid om op 3  locaties in Nederland Trichine onderzoek uit te voeren. Trichinella spiralis is een parasiet die met name voorkomt bij dieren in het wild en soms ook in rauw varkensvlees of rauw paardenvlees. De larve van de Trichinella spiralis kan bij mensen […]

Virussen

Virussen zijn vooral bekend van griep en verkoudheid, maar ook een voedselinfectie kan door een virus komen. Een voorbeeld is het Norovirus, wat onder andere in rauwe schaal- en schelpdieren kan voorkomen. Virussen zijn vaak erg besmettelijk, dus is hygiëne essentieel om besmetting te voorkomen.   Omschrijving Virussen veroorzaken niet alleen griep en verkoudheid. Hun […]

Voedingswaarde

Voedingswaarde verplicht Met de wet Voedselinformatie is het verplicht om de voedingswaarde op het etiket te vermelden. Dit houdt in de energie en 6 voedingsstoffen (vet, verzadigd vet, koolhydraten, suikers, eiwitten en zout) op het etiket te vermelden. Dit moet altijd per 100 gram of 100 milliliter vermeld worden, zodat producten goed vergeleken kunnen worden. […]

Voedselinfectie

Een voedselinfectie ontstaat door het eten van voedsel  met een ziekmakende hoeveelheid bacteriën, parasieten of virussen. Het uit zich meestal met heftige buikkrampen en diarree, soms in combinatie met overgeven. Een voedselinfectie is te voorkomen door eten goed te bewaren, op tijd weg te gooien en door hygiënisch te werken in de keuken. Omschrijving Voedselinfecties […]

Voedselveiligheid

Een voedselinfectie ontstaat door het eten van voedsel  met een ziekmakende hoeveelheid bacteriën, parasieten of virussen. Het uit zich meestal met heftige buikkrampen en diarree, soms in combinatie met overgeven. Een voedselinfectie is te voorkomen door eten goed te bewaren, op tijd weg te gooien en door hygiënisch te werken in de keuken. Omschrijving Voedselinfecties […]

Voedselvergiftiging

Voedselvergiftiging ontstaat door giftige stoffen in voedsel. Deze giftige stoffen worden geproduceerd door bacteriën of schimmels. Buikkrampen, misselijkheid, diarree of braken zijn tekenen van een voedselvergiftiging. De klachten ontstaan meestal binnen 8 uur na besmetting. Een voedselvergiftiging is te voorkomen door eten goed te bewaren, op tijd weg te gooien en door hygiënisch te werken […]

Warenwet

In de Warenwet zijn regels voor de Nederlandse voedselveiligheid vastgelegd. In de wet staat dat een product onze gezondheid niet in gevaar mag brengen. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit ziet toe op de naleving van de regels uit de Warenwet. Omschrijving Voor de voedselveiligheid zijn de Nederlandse regels vastgelegd in de Warenwet. In de Warenwet […]

Wet- en regelgeving

Om de veiligheid van voedsel te bewaken zijn er allerlei wetten en regels opgesteld. De Nederlandse regels zijn vastgelegd in de Warenwet. De laatste jaren geldt in Nederland steeds meer Europese wetgeving. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit controleert of bedrijven zich aan de wetten houden, en ziet er zo op toe dat het eten veilig is. Omschrijving De […]