Werken bij CCC FSS
Europedia
29 september 2017

Herziening infoblad 85 NVWA

Onlangs heeft de NVWA een nieuwe herziening uitgebracht van infoblad 85. Dit document is een toelichting op EU verordening 2073/2005 en heeft als doel een toelichting te geven op deze verordening, met name daar waar verschil in interpretaties kunnen ontstaan.

Omschreven wordt bijvoorbeeld welke producten er onder de definitie kant- en-klaar vallen en dus behoren tot de categorieën 1.1. t/m 1.3 van de EU verordening. Salmonella risico’s kunnen in veel gevallen uitgesloten worden daar waar dit via HACCP goed beheerst is tijdens productie. Overigens kan altijd aanvullende voedselveiligheidscriteria vastgesteld worden door autoriteiten. Toelichting hierop is te vinden in dit document.

Belangrijk speerpunt in dit infoblad is de beheersing van Listeria monocytogenes. In het document vindt u voorbeelden van kant en klare producten en kunt u een uitgebreidere toelichting lezen over of een product wel of niet als voedingsbodem voor L. monocytogenes kan dienen. De beslisboom voor beheersing van L. monocytogenes is vereenvoudigd,  zodat duidelijker is welke borging en beheersmaatregelen u moet nemen voor de beheersing.

Wanneer studies een onderdeel zijn van de borging dan staan in dit document ook manieren genoemd hoe u dit kunt uitvoeren, door bijv. een challengetest of modelberekeningen. Expliciet is genoemd dat bij een groei >0,5 log aanvullend een challenge test uitgevoerd dient te worden.

Wilt u meer weten over challengetesten, modelberekeningen of wilt u informatie over de borging van uw product en/of proces? Neem dan contact op met

foodsafetysolutions@eurofins.com  of bel met 088 8310330

Vorige Pagina