Werken bij CCC FSS
Europedia

CBL-Hygiënecode 2011

In de CBL-Hygiënecode 2011 zijn de processen beschreven die in de meeste supermarkten voorkomen. Per processtap en eventueel per afdeling zijn alleen die CCP’s en basisvoorwaarden opgenomen die van toepassing zijn. Deze hygiënecode gaat alleen over zaken die een negatieve invloed zouden kunnen hebben op de voedselveiligheid.

Belangrijkste verschillen met de oude CBL-Hygiënecode

Er is een risico-analyse uitgevoerd voor de gehele supermarktbranche waar voorheen iedere supermarktorganisatie dit voor zichzelf moest (laten) doen. Daarnaast is het aantal kritische beheerspunten (CCP’s) teruggebracht van ruim 20 tot 2.
De in deze hygiënecode omschreven procedures zijn een uitwerking van de wettelijke voorschriften die van toepassing zijn op de behandeling en het vervoer van levensmiddelen en -ingrediënten. Het zijn procedures en voorschriften die gericht zijn op de bescherming van de volksgezondheid. Met de door de minister van VWS goedgekeurde versies uit 1996 en 2002 is inmiddels ruim 14 jaar praktijkervaring opgedaan. Bovendien is er op het gebied van HACCP veel veranderd en tot helderheid gekomen. De praktijkervaring en de evaluatie van de oude code zijn met hulp van de deskundigen van de CBL leden verwerkt in de nieuwe CBL-Hygiënecode.

Training

Aandacht voor hygiëne, de juiste behandeling van producten en de controle hierop moet een vast onderdeel van het dagelijks werk zijn. Opleidingen en regelmatige trainingen van de medewerkers en de supermarktmanager zijn hiervoor noodzakelijk. Het CBL ontwikkelde hiervoor de e-learningmodule “Voedselveiligheid heb je zelf in de hand“, die medewerkers kunnen volgen op www.supermarkt.nl De training over voedselveilig werken en de CBL-Hygiënecode wordt afgesloten met een persoonlijk certificaat bij succesvol afronden van de bijbehorende toets.

Inhoud van de CBL-Hygiënecode

De CBL-Hygiënecode beschrijft de algemene eisen voor de inrichting van supermarkten in hoofdstuk 1. Hoofdstuk 2 is een algemeen hoofdstuk en voor iedere supermarktmedewerker van toepassing. Dit hoofdstuk gaat in op persoonlijke hygiëne, reiniging en desinfectie en definities voor de houdbaarheidsdatum. Hoofdstuk 3 gaat over de ontvangst van goederen. In hoofdstuk 4 wordt ingegaan op de opslag van levensmiddelen. Hoofdstuk 5 bestrijkt de afzonderlijke afdelingen waar producten bewerkt worden, bijvoorbeeld op de versvlees- en bakkerijafdeling. Verkoop wordt toegelicht in hoofdstuk 6 en in hoofdstuk 7 de eisen voor de thuisbezorging. Hoofdstuk 8 gaat in op de eisen voor distributiecentra en transport. Hoofdstuk 9 beschrijft de verificatie van het HACCP-systeem en de procedures betreffende klachten en recalls.

Bestellen

De CBL-Hygiënecode is te bestellen via secretariaat(at)cbl.nl De kosten bedragen € 12,50 voor CBL leden en € 95,- voor niet CBL leden. Beide prijzen zijn exclusief verzendkosten.

Antwoorden op de meest gestelde vragen rondom de CBL-Hygiënecode:

Wat is de meest actuele versie van de CBL Hygiënecode?
De meest actuele versie is van 2011. Vanaf 1 oktober 2011 is deze versie van kracht.

Waarom wordt de code herzien?
De wetgeving verandert regelmatig. Daarom moeten hygiënecodes eens in de vier jaar herzien worden. Dit is een eis vanuit de overheid en de NVWA.

Zitten er lijsten in waarop ik kan registreren?
Ja, er zitten registratielijsten in voor temperatuur, ontvangst goederen en schoonmaken.

De NVWA zegt dat ik een (nieuwe) CBL-Hygiënecode moet bestellen bij het CBL. Is het verplicht om met de code te werken?
Het is wettelijk niet verplicht om met de CBL-Hygiënecode te werken. Vaak raadt de NVWA dit wel aan bij controles. Dit omdat het opstellen van een eigen kwaliteitshandboek conform de wetgeving veel tijd vergt. De CBL-Hygiënecode is al kant en klaar dus hoeft de ondernemer deze alleen nog maar te implementeren (zijn werkzaamheden conform de code uit te voeren)

Voor wie is de CBL-Hygiënecode bedoeld?
De CBL-Hygiënecode is bestemd voor winkels die levensmiddelen in de breedste zin verkopen. Voor poeliers, slagerijen, groenteboeren, bakkers, horeca, verkoop aan huis/boerderij zijn er aparte codes opgesteld. Op de website van de NVWA staan de adresgegevens van de brancheorganisaties waar de code besteld kan worden.

bron: www.cbl.nl

Terug