Werken bij CCC FSS
Europedia

Challengetesten

Met een challenge test kan beoordeeld worden hoe één of meerdere soorten micro-organismen zich gedragen in een product gedurende de houdbaarheidstermijn of processtap. Hiertoe wordt het product opzettelijk besmet met een hoeveelheid van dit micro-organisme en gemonitord in de loop van de  bewaartijd. In de meeste gevallen worden deze testen ingezet om uit te sluiten dat er een gevaarlijke situatie kan ontstaan, doordat het micro-organisme tijdens het bewaren uit groeit tot hoge aantallen.

besmetten zalmVoor Listeria monocytogenes is een voedselveiligheidscriterium opgenomen in EU Verordening EG Nr. 2073 (2005) oftewel infoblad 85. Het aantal Listeria monocytogenes mag nooit hoger zijn dan 100 kolonie vormende eenheden per gram (kve/g) product.

Als men niet uit kan sluiten dat Listeria monocytogenes in het product aanwezig is, dient men bewijs aan te leveren dat de bacterie niet in staat is om zich te vermeerderen in het product tot boven deze grenswaarde. Er zullen dan challenge testen uitgevoerd moeten worden. In veel gevallen is het ook mogelijk om het risico te borgen met behulp van voorspellende wiskundige modellen of ander – op wetenschappelijk onderzoek – gebaseerd bewijs.

Listeria monocytogenes is een bacterie die in staat is om zich bij zeer lage temperaturen nog te vermeerderen, waardoor deze zelfs gedurende bewaren in de koelkast een risico kan vormen.

Ook voor andere ziekteverwekkers, zoals Bacillus cereus, Staphylococcus aureus en Salmonella kan het zinvol zijn om een challenge test in te laten zetten.

Een challenge test kan in de meeste gevallen gezien worden als een aanvulling op het risico-beheersplan van de levensmiddelenproducent.

Wilt u meer informatie over Listeriabeheersing dan kunt u zich opgeven voor de open training ‘Listeria beheersing’.

Zie voor meer informatie: Training Listeriabeheersing Eurofins KBBL

Terug