Werken bij CCC FSS
Europedia

HACCP

HACCP staat voor Hazard Analysis and Critical Control Points en is een risico-inventarisatie voor voedingsmiddelen.

In de EU verordening 178/2002 staat vermeld dat bedrijven die zich bezighouden met het bereiden, verwerken, verpakken en distribueren van voedsel een veiligheidssysteem moeten invoeren, gebaseerd op de principes van HACCP. Onderdeel van het HACCP systeem zijn een gevarenanalyse en risicobeoordeling. Dit om de voedselveiligheid te waarborgen.

Terug