Werken bij CCC FSS
Europedia

IFS

De International Food Standard, veelal kortweg IFS of ook wel IFS Food genoemd, is een standaard op het gebied van voedselveiligheid. Deze standaard is ontstaan door een samenwerkingsverband van Duitse en Franse retailers, waaronder Aldi, Carrefour, Lidl en Metro. Later zijn de Italiaanse retailers hier ook bij aangesloten. Dit samenwerkingsverband heeft in 2003 de eerste versie van de IFS Food gepubliceerd, een set standaarden waaraan voedselproducerende bedrijven zich aan zouden moeten houden.

Het feit dat de IFS-norm werd ontwikkeld op basis van de BRC Global Standard for Food Safety, leidt ertoe dat de norm ook wel de Duits-Franse tegenhanger van BRC Food wordt genoemd. Een belangrijk verschil met BRC Food is dat er bij BRC de mogelijkheid bestaat om tot 28 dagen na een audit bewijs te leveren dat er aan de geconstateerde tekortkoming voldoende invulling is gegeven. Binnen IFS is dit nadrukkelijk niet mogelijk: het resultaat van de audit is het eindresultaat van de beoordeling.

IFS heeft naast de Food standaard, ook standaarden voor handelaren, cash & carry, opslag en distributie en logistiek ontwikkeld. De IFS standaard is een door de GFSI geaccepteerde standaard.

Terug