Werken bij CCC FSS
Europedia

Infoblad 85

Infoblad 85 omschrijft de NVWA wat zij verstaan onder grote en kleine bedrijven en wat zij rekenen tot een hoog en laag risico product. Bedrijven kunnen zelf zien in welke categorie zij vallen en welk onderzoek zij met welke frequentie moeten uitvoeren. Een belangrijk deel van Infoblad 85 gaat over de beheersing van Listeria monocytogenes. De beslisboom uit dit Infoblad helpt producenten bij het inschatten van risico’s met betrekking tot Listeria en geeft aan welke borgingsmaatregelen genomen kunnen worden.

Terug