Werken bij CCC FSS
Europedia

Infobladen NVWA

De NVWA beschrijft op haar infobladen de interpretatie die zij geeft met betrekking op de Europese wetgeving. Er zijn infobladen die toelichting geven op de microbiologische criteria van levensmiddelen, zoals infoblad 85, maar ook op de borging van voedselveiligheid van levensmiddelen of dierlijke bijproducten (infoblad 64 en 84). Met deze interpretatie geeft de NVWA aan hoe zij de Europese wetgeving gaan controleren en welke verwachtingen zij hebben van de producenten en ondernemers binnen de sectoren.

In Infoblad 85 omschrijft de NVWA wat zij verstaan onder grote en kleine bedrijven en wat zij rekenen tot een hoog en laag risico product. Bedrijven kunnen zelf zien in welke categorie zij vallen en welk onderzoek zij met welke frequentie moeten uitvoeren. Een belangrijk deel van Infoblad 85 gaat over de beheersing van Listeria monocytogenes. De beslisboom uit dit Infoblad helpt producenten bij het inschatten van risico’s met betrekking tot Listeria en geeft aan welke borgingsmaatregelen genomen kunnen worden.

Terug