Werken bij CCC FSS
Europedia

ISO 9001

ISO 9001:2008 is een norm voor kwaliteitssystemen en helpt organisaties om te beoordelen of zij voldoen aan de eisen van hun klanten. Een belangrijk onderdeel in deze norm is het monitoren van de klanttevredenheid en de continue verbetercyclus. Daarnaast stelt deze norm eisen aan o.a. de borging van inkoop en corrigerende en preventieve maatregelen. Deze ISO norm schrijft geen specifieke regels voor rondom levensmiddelenproductie, maar geeft in het algemeen aan dat je processen moet beheersen en dit moet kunnen aantonen. Kort gezegd eist ISO 9001 dat je zegt wat je doet, doet wat je zegt en dit bewijst.

Omdat deze ISO norm beschrijft hoe je moet voldoen aan de eisen van de klant wordt deze norm niet alleen toegepast in de foodsector, maar ook in allerlei andere bedrijfstakken. Voor de foodsector is specifiek ISO 22000 ontwikkeld, waarin ook regels rondom HACCP en de productie van veilig voedsel zijn opgenomen.

Terug