Werken bij CCC FSS
Europedia

Legionella

bacteriën blauw vergrootLegionella Pneumophila is een bacterie die de veteranenziekte of legionellagriep veroorzaakt. De ziekte kan ontstaan wanneer mensen de bacterie inademen. Dit kan via waterdruppeltjes, die ontstaan bij bijvoorbeeld een douche of sproei-installatie. Ziekteverschijnselen variëren van een lichte griep tot longontsteking. Voor mensen met een lage weerstand kunnen de gevolgen van de ziekte dodelijk zijn.

Als eigenaar van een collectieve watervoorziening bent u verantwoordelijk voor de kwaliteit van het water dat u aan derden ter beschikking stelt. Dit houdt onder andere in dat het water geen Legionella mag bevatten. In de Drinkwaterwet staat dat zogenaamde prioritaire instellingen moeten beschikken over een actueel Legionellabeheersplan en dat er ieder halfjaar een bemonstering en analyse op Legionella moet plaatsvinden. De naleving van deze wetgeving wordt gecontroleerd door de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT). Ook voor bedrijven met zorgplicht kan het van belang zijn aan Legionellabeheer te doen en periodiek monsters te laten nemen en analyseren.

Terug