Werken bij CCC FSS
Europedia

Toelaatbare dagelijkse inname (TDI)

De toelaatbare dagelijkse inname (TDI) is de maximale hoeveelheid van een stof die je levenslang dagelijks binnen mag krijgen zonder dat dit slecht is voor je gezondheid. De TDI staat aangegeven als milligram of microgram per kilogram lichaamsgewicht.

De TDI geldt voor stoffen die niet bewust aan voeding worden toegevoegd. Het gaat hierbij om milieuverontreinigingen zoals PCB’s, PAK’s en zware metalen, en natuurlijke gifstoffen in planten, dieren en schimmels.

Toelaatbare wekelijkse of maandelijkse inname (TWI of TMI)

Voor erg giftige milieuverontreinigingen zoals lood, cadmium en dioxines wordt een toelaatbare wekelijkse inname (TWI) of zelfs een toelaatbare maandelijkse inname (TMI) vastgesteld. Als de grens voor veilige levenslange inname nog niet erg betrouwbaar is, door gebrek aan gegevens, komt er een voorlopige (provisional) PTDI of PTWI.

Extreem giftige stoffen

Voor extreem giftige stoffen, zoals lood en arseen, wordt geen TWI vastgesteld. De inname moet dan ‘zo laag mogelijk’ zijn. Dit heet As Low As Reasonbly Achievable (ALARA).

TDI lijkt op ADI

De TDI is vergelijkbaar met de aanvaardbare dagelijkse inname (ADI). De ADI geldt voor stoffen die bewust aan voedsel zijn toegevoegd, zoals E-nummers, diergeneesmiddelen en bestrijdingsmiddelen. Omdat het bij de TDI draait om stoffen die eigenlijk niet thuishoren in de voeding gaat de voorkeur uit naar het woord ‘toelaatbaar’ in plaats van ’aanvaardbaar’.

Terug