Werken bij CCC FSS
Europedia
20 juni 2017

MRL ( Maximum Residue Level) update!

We willen u op de hoogte brengen van de veranderingen van de MRL. Het betreft de verordening: 2016/1866

Datum publicatie 17-10-16
Datum ingang nieuwe MRL’s: 10-05-17

Verordening betreft de volgende stoffen:
– dec-3-een-2-on
– acibenzolar-S- methyl
– hexachloorbenzeen

Overige opmerkingen betrekking op deze verordening:

  • dec-3-een-2-on niet opgenomen in verordening 396/2005 en default MRL waarde van 0.01 mg/kg is van toepassing.
  • acibenzolar-S- methyl voor pitvruchten verhoogd naar 0.2 mg/kg.
  • acibenzolar-S- methyl voor tomaten verlaagd naar 0.3 mg/kg.
  • Hexachloorbenzeen naar default MRL van 0.01 mg/kg behalve voor pompoenzaad.
Vorige Pagina