Werken bij CCC FSS
EOL
Europedia
12 december 2017

Analyse fructanen gevalideerd volgens Chinese Standaard

Het Eurofins Carbohydrate Competence Centre verheugt zich te mogen mededelen dat de analyse op fructanen volgens de Chinese standaard methode, GB 5009.255-2016, is gevalideerd volgens ISO 17025. Deze analyse is van belang voor producten die fructanen bevatten, zoals baby melkpoeders en (drink)voeding voor volwassenen, en worden geëxporteerd naar China. De test methode kan worden opgevraagd onder codes: […]

Lees meer
5 december 2017

Campylobacter in pluimveekarkassen, wijziging EU 2073/2005 per 1-1-2018

Aanleiding voor deze wijziging zijn o.a. onderzoeken van het RIVM en advies van de EFSA in de periode 2008-2012. Uit onderzoek naar het voorkomen van Campylobacter in pluimveekarkassen heeft het RIVM gekeken of op basis van deze metingen een indicator voor het aantal te verwachten zieken geformuleerd kon worden. De EFSA heeft in 2012 advies […]

Lees meer
22 november 2017

Met het blote oog waarneembaar?

Het laboratorium van Eurofins Food & Feed Testing in Barendrecht is onder andere  gespecialiseerd in organoleptisch onderzoek. Contaminanten zijn voorwerpen die niet in je voeding thuishoren. Het gaat bijvoorbeeld om vreemde delen zoals ongedierte of steentjes: zogenaamde fysische  contaminanten, die voor kenners met het blote oog (al dan niet met behulp van een microscoop) waarneembaar […]

Lees meer
14 november 2017

Kloppen de gegevens op het etiket?

CBD-olie Dagelijks een paar druppeltjes CBD-olie zouden klachten zoals gewrichtspijn, slapeloosheid of ADHD verminderen of laten verdwijnen. Over de gezondheidsclaims van CBD olie kan Eurofins geen uitspraken doen maar onze deskundige analisten kunnen wel controleren of de ingrediëntendeclaratie klopt. CBD-olie is op dit moment vrij verkrijgbaar als voedingssupplement in de retail. CBD-olie is een soort […]

Lees meer
14 november 2017

Welke risico’s loopt u met minerale oliën?

De afgelopen twee jaar is de aandacht voor de risico’s van minerale oliën in verpakkingen van levensmiddelen sterk gegroeid. Zowel de Nederlandse overheid als de Europese commissie beraden zich op te nemen maatregelen.  Veel retailers wachten daar echter niet op en hebben al hun eigen eisen op tafel gelegd. Wat kunt u nu al doen […]

Lees meer
3 november 2017

Zoutnorm van 1,8% geldt voor alle broodsoorten

Op 1 oktober 2017 is het Warenwetbesluit Meel en brood op een aantal punten gewijzigd. De grootste impact is de wijziging van de definitie van brood. Door deze wijziging zullen vrijwel alle broodsoorten aan de wettelijke zoutnorm van 1,8% zout op drogestof moeten voldoen. Bedrijven hebben tot 1 oktober 2018 de tijd om de nieuwe […]

Lees meer
3 november 2017

Wijziging residu definitie chloormequat

Vanaf 3 november 2017 is de residu definitie van chloormequat gewijzigd en daarmee zullen ook enkele MRL’s voor deze component. De residu definitie van chloormequat bestond tot voor kort enkel uit chloormequat. Vanaf 3 november wijzigt de residudefinitiet van chloormequat op advies van EFSA naar de som van chloormequat en de zouten daarvan uitgedrukt als […]

Lees meer
3 november 2017

SecureFeed en Eurofins sluiten overeenkomst voor 5 jaar

Sinds 1 december 2016 voert Eurofins Food Testing Rotterdam het monitoring programma uit voor SecureFeed. De kans is groot dat wij inmiddels ook één van uw producten (in)direct hebben geanalyseerd. Wij zijn verheugd dat wij u mogen melden dat wij zijn aangemerkt door SecureFeed als geprefereerd laboratorium. Voor de komende 5 jaar mogen wij de analyses […]

Lees meer
19 oktober 2017

Gespecialiseerd in dioxines en pesticiden

Direct bij aanvang van de fipronilcrisis is Eurofins Lab Zeeuws-Vlaanderen in Graauw aangemerkt als erkend laboratorium om contramonsters voor de NVWA te analyseren. De vraag naar analyses blijft groot. “Juist nu wil de markt aantonen dat zij níet met verboden pesticiden werken.” Eurofins LZV is een geaccrediteerd laboratorium en voert onafhankelijke analyses uit voor de […]

Lees meer
17 oktober 2017

Eurofins aanwezig op Food Safety Event VMT

Listeria en de beheersing van de uitgroei hiervan in kant-en-klare levensmiddelen is op dit moment een hot topic. Tijdens het VMT Food Safety Event op 30 november kunt u hierover alles horen. Namens Eurofins Food Safety Solutions zal Frank de Bok, Projectleider Microbiologie, met praktijkvoorbeelden toelichten hoe de de risico’s op besmetting van Listeria monocytogenes […]

Lees meer
13 oktober 2017

Eurofins kennispartner op VMT Hot Topic event: Fipronil

Eurofins Food Testing nodigt u van harte uit om deel te nemen aan het VMT Hot Topic event Fipronil. Op Dinsdag 7 November as. in Hotel Vianen zullen we terugblikken op de fipronilcrisis maar vooral ook bespreken hoe we de schade van een dergelijk schandaal in de toekomst kunnen beperken. Wat hebben we ervan geleerd […]

Lees meer
13 oktober 2017

Nieuwe standaard methode suikerbepaling in zuivelproducten

Het Eurofins Carbohydrate Competence Centre  is vereerd hun publicatie  aan te mogen kondigen in de Journal of AOAC INTERNATIONAL . Deze publicatie is geschreven naar aanleiding van het door het CCC ontwikkelde standaard methode voor suiker bepalingen in zuivelproducten. Deze test is vanaf heden dan ook beschikbaar en kunt u aanvragen via ons CCC. Publicatie: “Development of a new Standard […]

Lees meer
13 oktober 2017

GEACCREDITEERD VOOR BEPALING VAN MOSH-MOAH MET BEHULP VAN ONLINE HPLC-GC-FID

Met ingang van 28 augustus 2017 is Eurofins Lab Zeeuws-Vlaanderen geaccrediteerd voor de bepaling van het gehalte aan verzadigde koolwaterstoffen (MOSH) en aromatische koolwaterstoffen (MOAH) uit minerale olie. Deze analyse is gebaseerd op NEN-EN 16995 met een rapportagegrens van 0.5 mg/kg voor MOAH en van 2 mg/kg voor MOSH in voedingsmiddelen met laag vetgehalte. Voor […]

Lees meer
13 oktober 2017

GEACCREDITEERD VOOR BEPALING VAN DIOXINEN IN MILIEUMONSTERS

Al geruime tijd (2015) is Eurofins Lab Zeeuws-Vlaanderen geaccrediteerd voor de bepaling van Dioxines in Food & Feed (voeding en voedingsadditieven, diervoeder en diervoederadditieven). Met ingang van 29 september 2017 is Eurofins Lab Zeeuws-Vlaanderen geaccrediteerd voor de bepaling van het gehalte aan dioxinen (PCDD), dibenzofuranen (PCDF), dioxineachtige-PCB en indicator-PCB in milieumonsters.   Wilt u informatie […]

Lees meer
10 oktober 2017

Eurofins verzorgt monsternames en pesticiden analyses op goji bessen

Goji bessen als superfood staan momenteel negatief in de spotlight. Ze blijken hoge concentraties en een veelvoud aan gewasbeschermingsmiddelen te bevatten. Uit analyse van de officiële controlegegevens van de NVWA blijkt dat van sommige stoffen de wettelijke norm wordt overschreden. Onlangs verschenen meerdere berichten in het nieuws over pesticiden op goji bessen. Veel geanalyseerde monsters […]

Lees meer
1 oktober 2017

MRL Aanpassingen

Graag willen wij u op de hoogte brengen van een aantal MRL aanpassingen ( Maximum Residue Level) Het betreft de verordening: 2017/693 Datum publicatie: 07-04-17 Datum ingang nieuwe MRL’s: 03-11-17 Verordening betreft de volgende stoffen: Bitertanol Chloormequat Tebufenpyrad Overige opmerkingen betrekking op deze verordening:Toelating van het gebruik van Bitertanol is ingetrokken, daarmee zijn de MRL’s […]

Lees meer
30 september 2017

Hoe winnen we het consumentenvertrouwen terug?

Krijg je wat je koopt? Weet je wat je eet? Dat zijn vragen die consumenten zich meer en meer stellen. Met de juiste informatie win je het vertrouwen van de consument. Het vertrouwen van de consument in de levensmiddelenindustrie staat onder druk. De consument is veel beter op de hoogte van misstanden in de voedselindustrie […]

Lees meer
29 september 2017

Herziening infoblad 85 NVWA

Onlangs heeft de NVWA een nieuwe herziening uitgebracht van infoblad 85. Dit document is een toelichting op EU verordening 2073/2005 en heeft als doel een toelichting te geven op deze verordening, met name daar waar verschil in interpretaties kunnen ontstaan. Omschreven wordt bijvoorbeeld welke producten er onder de definitie kant- en-klaar vallen en dus behoren […]

Lees meer
4 september 2017

Rauw varkensvlees grootste oorzaak van besmetting met hepatitis E

‘Worstjes en ham van Nederlandse en Duitse oorsprong besmetten jaarlijks tienduizenden Britten met Hepatitis-E’, meldt de Sunday Times, afgelopen week. De voorzitter van de Hepatitis E werkgroep, Rosina Gironeseldt, meldt dat de afgelopen tien jaar meer dan 21.000 gevallen van Hepatitis E infecties binnen de EU zijn gemeld. Dat betekent volgens de EFSA een vertienvoudiging in vergelijking met tien […]

Lees meer
31 augustus 2017

Meer kennis opdoen over microbiologie en borging voedselveiligheid?

Eurofins biedt u een scala aan opleidingen om uw kennis en inzicht te vergroten rondom voedselveiligheid. Wilt u meer weten over hoe microbiologische resultaten tot stand komen en hoe u de uitslagen vervolgens interpreteert? Dan is de training “interpretatie microbiologische onderzoeksresultaten” wellicht wat voor u. Het kiezen van de juiste parameters voor een modelberekening blijkt […]

Lees meer
25 augustus 2017

MRL aanpassingen

Graag willen wij u op de hoogte brengen van een aantal MRL aanpassingen( Maximum Residue Level) Het betreft de verordening: 2017/983 Datum publicatie: 09-06-17 Datum ingang nieuwe MRL’s: 30-06-17 Verordening betreft de volgende stoffen: Tricyclazool Overige opmerkingen betrekking op deze verordening: De MRL van Tricyclazool is verlaagd naar de LOD voor alle producten behalve voor […]

Lees meer
17 augustus 2017

Update: Eurofins is geaccrediteerd voor fipronil analyses in verschillende matrices

Eurofins Food Testing Netherlands staat voor u klaar. Naast goedgekeurd door de NVWA (NL) is onze vestiging Eurofins Laboratorium Zeeuws Vlaanderen in Graauw eveneens goedgekeurd door FAVV (B) om de analyses te mogen uitvoeren. In het vervolg van de fipronil crisis in de ei-producerende industrie heeft Eurofins Food Testing Netherlands meerdere matrices geaccrediteerd voor deze bepaling. […]

Lees meer
10 augustus 2017

Eurofins Lab Zeeuws Vlaanderen B.V. geaccrediteerd voor bepaling gehalte aan pesticiden in dranken

Vanaf 2 juni 2017 is Eurofins Lab Zeeuws Vlaanderen B.V. geaccrediteerd voor dranken binnen de flexibele scope voor de bepaling van het gehalte aan pesticiden (Multi residu-methode LC-MS/MS en GC-MS-TQ).

Lees meer
4 augustus 2017

Update: Pesticide Fipronil in eieren! Eurofins analyseert.

Vele pluimveebedrijven in Nederland worden geblokkeerd door de Nederlandse autoriteit NVWA omdat de illegale stof fipronil is gevonden in eieren. Fipronil is een pesticide en mag niet worden gebruikt in de pluimvee-industrie. Volgens de NVWA is er momenteel geen direct risico voor de volksgezondheid. “Als je per ongeluk een ei met Fipronil eet, zal je […]

Lees meer
2 augustus 2017

Workshop “omgaan met onaangekondigde audits” door Eurofins Food Safety Solutions

Ook dit najaar biedt Eurofins Food Safety weer een aantal trainingen en workshops. Nieuw in het aanbod is de workshop “omgaan met onaangekondigde audits” , speciaal bedoeld voor directieleden en productieleiders die eindverantwoordelijk zijn voor kwaliteit binnen hun organisatie. Deze workshop kan op aanvraag ook intern gegeven worden. Kijk hier voor de andere trainingen en […]

Lees meer
27 juli 2017

Normstelling voor TTX in oesters en mosselen is gewijzigd

De normstelling voor Tetrodotoxine (TTX) in mosselen en oesters is gewijzigd. De NVWA stelt de TTX vast op 44 microgram TTX/kg in schelpdiervlees. De voedselautoriteit neemt hiermee het advies over van Bureau Riscobeoordeling en onderzoeksprogrammering (link naar BuRO). Sinds februari 2016 was de limietwaarde voor schelpdiervlees 20 microgram TTX/kg. De toenmalige detectielimiet voor TTX in schelpdiervlees was gekoppeld aan […]

Lees meer
27 juli 2017

NVWA: Traceerbaarheid bijproducten niet altijd op orde

Uit recent onderzoek van de NVWA bleek dat bij een aantal afnemers van producten met plantaardige bijproducten uit de levensmiddelenindustrie de traceerbaarheid van deze producten niet op orde was. De NVWA heeft aangekondigd dit onderzoek in 2017 voort te zetten bij industriële producenten van snoep, industriële banketbakkers en vleesverwerkende bedrijven. Voedselveiligheidsrisico’s Bijproducten uit de levensmiddelenindustrie […]

Lees meer
18 juli 2017

Totaal fructanen analyse volgens AOAC 999.03 methode

Met trots presenteert ons Carbohydrate Competence Center de beschikbaarheid van de AOAC 999.03 methode als een volledig gevalideerde test voor alle voedsel matrices volgens ISO 17025. Deze test wordt zeer binnenkort, nog in 2017, onder accreditatie aangeboden. Deze methode is beschikbaar met de test-codes HEC3D (vaste stoffen) en HEC3E (vloeistoffen). In onze brochure vindt u meer informatie over […]

Lees meer
18 juli 2017

Bedrijfsreportage Eurofins Food Testing

EVMI, het medium voor management in de voedingsmiddelenindustrie, heeft een mooie bedrijfsreportage gemaakt over Eurofins Food Testing Netherlands. Op de website van EVMI kunt u deze bedrijfsreportage bekijken.

Lees meer
11 juli 2017

Nix 18 – Nu ook voor toetjes en ijsjes?

Wat hebben advocaattaartjes, chocobananentoetjes en Prosecco ijsjes gemeen? Je zou het wellicht niet verwachten, maar deze producten bevatten alcohol. Het verschil? Alleen voor de Prosecco ijsjes geldt een leeftijdsgrens van 18+… Hoe zit dat nu? In de etiketteringswetgeving is vermeld dat de hoeveelheid alcohol vermeld moet worden op het etiket indien dit meer is dan […]

Lees meer
20 juni 2017

MRL ( Maximum Residue Level) update!

We willen u op de hoogte brengen van de veranderingen van de MRL. Het betreft de verordening: 2016/1866 Datum publicatie 17-10-16 Datum ingang nieuwe MRL’s: 10-05-17 Verordening betreft de volgende stoffen: – dec-3-een-2-on – acibenzolar-S- methyl – hexachloorbenzeen Overige opmerkingen betrekking op deze verordening: dec-3-een-2-on niet opgenomen in verordening 396/2005 en default MRL waarde van […]

Lees meer
11 juni 2017

Analyse op STEC geen overbodige luxe!

Gezien de ernstige gevolgen die de aanwezigheid van STEC in levensmiddelen met zich mee kan brengen, hanteert de NVWA een interventiebeleid voor deze groep bacteriën. Dit besluit is in lijn met artikel 14 van Verordening (EG) nr. 178/2002; schadelijke producten dienen van de markt geweerd te worden, ook indien daar geen voedselveiligheidscriteria voor zijn vastgelegd […]

Lees meer
31 mei 2017

Modernste microbiologisch lab ter wereld

”Je hebt een minimaal volume nodig om automatisering te rechtvaardigen en Eurofins heeft dat” In Heerenveen start Eurofins dit jaar met de bouw van het modernste microbiologische laboratorium ter wereld, waar de nieuwste technologieën onderdak krijgen. Een voorbeeld daarvan is de pipeteerrobot: InoBot, die nu al veelvuldig bij microbiologische onderzoek wordt ingezet. Lees verder de reportage […]

Lees meer
17 mei 2017

In-company workshop ‘Modelberekening Listeria monocytogenes’

Eurofins biedt meer dan alleen analyses. Eurofins verzorgt een in-company workshop” Modelberekening Listeria monocytogenes”. In EU Verordening 2073/2005 en infoblad 85 van de NVWA is opgenomen dat u studies moet verrichten om te bepalen of de uitgroei van Listeria monocytogenes mogelijk is kant & klare (ready to eat) producten. Het maken van modelberekeningen is één van de manieren […]

Lees meer
24 april 2017

Voor veiligheid en betrouwbaarheid!

Melamine in babyvoeding of bedorven vlees uit Brazilië in je hamburger? Voedselschandalen waarop niemand zit te wachten. Eurofins Food Testing Netherlands zorgt ervoor dat consumenten rustig kunnen slapen en smakelijk kunnen eten. “Door betrouwbaar onderzoek in onze laboratoria met een wereldwijd netwerk van kennis en expertise achter ons, controleren wij of je krijgt wat je […]

Lees meer
21 april 2017

Interpretatie van microbiologische resultaten blijkt nog niet zo eenvoudig

De training ‘interpretatie van microbiologische onderzoeksresultaten’ heeft op 13 juni in Deventer plaats gevonden. Het blijkt nog niet zo eenvoudig te zijn om de juiste onderzoeken en monsternamepunten te kiezen. Hoe lees je nu een laboratoriumuitslag en welke acties moet je ondernemen als het resultaat afwijkend is? Door het uitvoeren van microbiologisch onderzoek kun je veel informatie […]

Lees meer
10 april 2017

Eurofins staat klaar voor jong professionals!

Als lid van YOF ( Young professionals in oils and fats) word je van harte uitgenodigd om een kijkje te nemen bij ons Eurofins laboratoium in Barendrecht. Jullie kunnen alles vragen over analyses, methodes of wetgeving omtrent olieën en vetten. Een labtoer en een netwerkborrel horen daar natuurlijk bij. Hier vind je de uitnodiging! Invitation ‘ […]

Lees meer
23 maart 2017

Tijdelijke MRL’s voor DPA bij appels en peren

Tot december 2017 blijft het maximumresidugehalte (MRL) van difenylamine (DPA) op appels en peren 0.1 ppm. In de EU verordening 2016/67 wordt verwezen naar de toegestane MRL van difenylamine bij opslag en pakstations. Na een monitoringsperiode in 2015 heeft men vast kunnen stellen dat er tijdens opslag onvermijdelijk kruisbesmetting plaatsvindt van residuen die op de wanden achterblijven met […]

Lees meer
23 maart 2017

Verandering MRL’s in koolrabi bladeren

Er wordt onderscheid gemaakt tussen de knol (die onder productgroep 0244000 valt) en de bladeren die nu onder productgroep 0243020 “Boerenkool” vallen. Dit is een andere, aparte groep onder de koolsoorten. Dit heeft als gevolg dat het maximumresidugehalte (MRL) voor de bladeren van koolrabi voortaan een andere MRL hebben dan u misschien gewend was. Voorheen was […]

Lees meer
23 maart 2017

Voorkom een boete

U bent gewaarschuwd! Vanaf 15 maart gelden er strengere eisen met betrekking tot de (ver)koop, in voorraad hebben en de toepassing van imidaclopridhoudende middelen. (Admire, Kohinor 700 WG en WOPRO Imidacloprid 70 WG). Vanaf nu gaan inspecteurs van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) hier streng op controleren. Kastelers die ongeoorloofd imidaclopridhoudende middelen in hun middelenkast […]

Lees meer
21 maart 2017

Aanpassingen MRL’s pesticiden

Wij willen u informeren dat er vanaf 14 januari 2017 enkele MRL’s (Europese Maximale Residu Limiet) voor pesticiden veranderen. De residu-definitie wijzigt niet, wel gaan er wat MRL’s  omhoog of omlaag. Het betreft de volgende stoffen: Diquat Dodine Glufosinaat Tritosulfuron AMTT (metaboliet van Tritosulfuron) COMMISSION REGULATION (EU) 2016/1002 (link) Vanaf 29 maart 2017: Sulfoxaflor COMMISSION REGULATION (EU) 2017/405 […]

Lees meer
15 maart 2017

Koel of gekoeld bewaren, that’s the question…

Op het oog lijkt het hetzelfde, gekoeld of koel bewaren, en is er eigenlijk wel een verschil? En welke relatie heeft de bewaartemperatuur met de notatie van de uiterste consumptiedatum? Eurofins Food Safety Solutions adviseert over etikettering In de praktijk is het soms lastig om te bepalen wat je op je verpakking vermeldt. We komen […]

Lees meer
15 maart 2017

Internationaal expert in koolhydraten

Eurofins Food Testing Netherlands heeft wereldwijde kennis over koolhydraten analyses. Lees meer over Eurofins Corbohydrate Competence Centre in volgend artikel: Internationaal expert in Koolhydraten Eurofins Editie 2 EVMI maart 2017 Wilt u meer informatie van onze experts neem dan contact op via mail: carbohydrates@eurofins.com  

Lees meer
22 februari 2017

Maatwerk rondom Risicobeheersing

EVMI editie 1, 2017 Een bacterie op je voedingsmiddelen die tot een levensbedreigde ziekte kan leiden: je moet er niet aan denken! Eurofins Food Safety Solutions advertorial,  Editie 1 feb 2017

Lees meer
16 februari 2017

Welke voedingswaarde vermeld ik op mijn etiket?

In het berichtje uit de Quest van februari 2017 staat beschreven waarom op onverpakte levensmiddelen geen ingredienten hoeven te worden vermeld.  Maar welke informatie moet er op het etiket van voorverpakte levensmiddelen en welke eisen worden bijvoorbeeld aan de voedingswaarde gesteld? Nu kunnen we natuurlijk antwoorden dat dit allemaal beschreven is in EU verordening 1169/2011, maar ook wij […]

Lees meer
14 februari 2017

EFSA adviseert een lagere dosis erucazuur

De EFSA ( European Food Safety Authority) adviseert een verlaging van erucazuur, van nature aanwezig in bepaalde oliën. Dit geldt voor met name bakkerijproducten en Baby- en zuigelingenvoeding omdat uit onderzoek is gebleken dat de groep die het grootste risico loopt jonger is dan 12 maanden. In de verordening (EU) nr. 696/2014 wordt nog gesproken […]

Lees meer
14 februari 2017

Transvetzuren zijn geen issue meer in de Nederlandse voeding

De margarine, vetten en oliën- sector, MVO, heeft met de verlaging van transvetzuren aangetoond dat zelfregulering een goede manier is om productverbeteringen tot stand te brengen. In Nederland ligt de gemiddelde inname van transvetzuren ruim onder de maximaal toegestane hoeveelheid, namelijk 0,5 energieprocent oftewel 1 gram per dag. Op vrijwillige basis heeft de industrie de […]

Lees meer
20 januari 2017

Leveranciers audits voor Costco

Producenten die producten willen leveren aan Costco (USA) dienen naast een GFSI erkend kwaliteitscertificaat ook jaarlijks een voedselveiligheidsaudit te ondergaan en te voldoen aan de Food Safety Audit expectations. Eurofins is goedgekeurd door Costco om deze audits uit te voeren. De audit bestaat uit het beoordelen van het kwaliteitssysteem en productieruimtes, waarbij de auditor ook […]

Lees meer
28 december 2016

Cursus microbiologie voor beginners

Altijd al wat meer willen weten over de praktijk en achtergrond van microbiologisch onderzoek? Benieuwd naar wat de uitslagen van microbiologisch onderzoek voor u betekenen? Dan is wellicht de cursus “microbiologie voor beginners” iets voor u. In 4 dagen leert u zelf een aantal analysetechnieken en voert u zelf microbiologisch onderzoek uit. Daarnaast leert u […]

Lees meer
21 december 2016

Trends in de voedingsmiddelenbranche 2017

Arjen Kuneman, National Division Leader Eurofins Food Testing Netherlands spreekt over de trends in de voedingsmiddelenbranche. VMT, het vakblad voor de voedingsmiddelenbranche, publiceert een overzicht van de Trends verwacht in 2017 in de voedingsmiddelenbranche. Arjen Kuneman vertelt onder andere over de toenemende vraag naar met name microbiologische analyses, frauderisico’s en de invloed van sociale media. Lees hier het artikel in de VMT Trendsbijlage […]

Lees meer
25 november 2016

Mini-Symposium Carbohydrates in Food, Pet Food & Feed 27 March 2017

For registration please use the link in our website www.carbohydratestesting.com For more information please contact us at carbohydratesymposium@eurofins.com Click here for the flyer: Mini-Symposium on Carbohydrates in Food Pet Food and Feed

Lees meer
21 november 2016

Voorspellende microbiologie – vormt mijn product een risico?

Regelmatig krijgen wij de opmerking “Ik onderzoek mijn kant en klare product regelmatig op aanwezigheid van Listeria monocytogenes, en er wordt nooit wat gevonden, dan loop ik toch geen risico?” Of dat zo is hangt af van een aantal factoren, waaronder de houdbaarheid van het product de chemische samenstelling (pH, aw, conserveermiddelen) aanvangsbesmetting productiemethode EU […]

Lees meer
21 november 2016

Gesjoemel met eten… een onderzoek naar voedselvertrouwen en integriteit

De consumentenbond heeft onderzocht hoe het staat met het voedselvertrouwen en integriteit van consumenten in Nederland. Hiervoor hebben zij producten onderzocht, die eerder in verband zijn gebracht met fraude. Enkele conclusies uit het rapport zijn dat er bij ongeveer 20% van de producten een afwijking is vastgesteld en dat ruim 60 % van de consumenten […]

Lees meer
21 november 2016

Meer weten over Listeriabeheersing?

Dat Listeria monocytogenes voor voedselveiligheidsissues kan zorgen en dat borging van het risico op besmetting en  uitgroei hiervan in kant en klare producten belangrijk is, is al langer bekend. Recentelijk heeft de NVWA haar controlebeleid voor kant en klare producten verscherpt. Tot de kant en klaar producten behoren nu ook: producten die nog verhit moeten […]

Lees meer