Werken bij CCC FSS
Europedia
5 december 2018

Ook recallen bij vermoeden onveilig levensmiddelen..

Het is goed mogelijk dat u dit moment geconfronteerd wordt met een recall waarbij Salmonella Goldcoast de hoofdrol speelt. Inmiddels zijn 18 geregistreerde ziektegevallen bekend, met als oorzaak besmet varkensvlees wat mogelijk aan u geleverd is in de periode tussen 4-6-2018 tot 24-10-2018.

Onveilige levensmiddelen

Artikel 14 van de General Food Law zegt het al: onveilige voedingsmiddelen mogen niet in de handel gebracht worden.  In hetzelfde artikel van deze wetgeving staat overigens ook dat autoriteiten beperkingen kunnen opleggen indien het vermoeden bestaat dat producten niet aan de wetgeving voldoet. Kortom, wettelijk gezien bent u verplicht om actie te ondernemen.

Wat moet ik doen?

Naast dat u moet zorgen dat uw producten in alle stadia van productie traceerbaar moeten zijn, moet u bij het vermoeden van een onveilig levensmiddelen procedures in werking stellen om producten terug te halen en de autoriteiten op de hoogte brengen (artikel 19). In dit geval de NVWA, waarbij u via de meldwijzer en meldformulier alle details kunt melden. Daarnaast brengt u uw afnemers op de hoogte en gaat u op zoek naar de mogelijke oorzaak.

Voldoet mijn product aan de wettelijke criteria?

Heeft u ook bericht gehad van uw leverancier en wilt u weten of uw product veilig is? Dan moet u een inschatting te maken van het voedselveiligheidsrisico in uw eigen eindproducten. Deze communiceert u via de meldwijzer met de NVWA. Microbiologische criteria zijn o.a. opgenomen in de EU 2073/2005 en het warenwetbesluit bereiding en behandeling van levensmiddelen.

Hoe nu verder?

Wilt u weten welke risico’s u loopt met uw producten of heeft u een vermoeden dat uw product onveilig is en niet weet hoe u moet handelen? Eurofins Food Safety Solutions biedt u hulp bij het inschatten van het voedselveiligheidsrisico en bij communicatie richting NVWA en uw afnemers. Daarnaast bieden wij ook ondersteuning bij het zoeken naar de oorzaak van de besmetting.

Meer weten? Neem contact op met ons via foodsafetysolutions@eurofins.com of via 088 831 0330

Vorige Pagina