Op 6 februari spraken Bureau de Wit en C-mark elkaar over hun verregaande samenwerking! – Eurofins Food, Feed & Water Testing Netherlands Op 6 februari spraken Bureau de Wit en C-mark elkaar over hun verregaande samenwerking! – Eurofins Food, Feed & Water Testing Netherlands
Werken bij CCC FSS
Europedia

Op 6 februari spraken Bureau de Wit en C-mark elkaar over hun verregaande samenwerking!Op 6 februari hebben de water adviesteams van Bureau de Wit en C-mark een gezamenlijk overleg gehad in Hotel Renaissance te Aalsmeer (tevens klant van Bureau de Wit).
Tijdens deze bijeenkomst is het startschot gegeven van verregaande samenwerking tussen de beide bedrijven. Zo zullen de medewerkers van Bureau de Wit en C-mark al op kort termijn worden ingezet op elkaars opdrachten en wordt toegewerkt naar het formeren van 1 operationeel team dat werkt vanuit uniforme kennis, procedures en systemen.
Tijdens het overleg was een externe spreker uitgenodigd om een toelichting te geven op de waterinstallatie van het hotel. Verder was er een kennis-quiz waarin zowel vragen werden gesteld over de historie van C-mark en Bureau de Wit, maar ook vakinhoudelijke kennis werd getoetst. Na beantwoording van 22 vragen bleek Tim Robins de hoogste score te hebben behaald en werd hij als winnaar uitgeroepen. Goed gedaan Tim!