Werken bij CCC FSS
Europedia

Labco

LabCo B.V. Laboratory Services is voortgekomen uit de Vereniging Het Comité van Graanhandelaren te Rotterdam.

1957:  Oprichting van een eigen laboratorium door het Comité ten behoeve van onderzoek van agrarische grondstoffen.
1984:  Het laboratorium wordt ondergebracht in de besloten vennootschap “Laboratorium van Het Comité van Graanhandelaren B.V.”.
1991:  LabCo behaald de STERLAB (RvA) accreditatie.
1993:  Naamswijziging naar “LabCo B.V. Laboratory Services”, waarmee LabCo een zelfstandig laboratorium werd.
1993:  Oprichting van “LabCo Participanten B.V.
1994:  Overname van Micol Service, daarmee is het pakket aan microbiologisch onderzoek uitgebreid.
1996:  LabCo ontvangt de “Code Laboratorium Bedrijfsinterne Controle Diervoedersector (Labcode)”, van het Productschap Diervoeder, waarmee de GMP+ erkenning een feit is en LabCo deel uitmaakt van de Integrale Keten Beheersing voor de productie van diervoeders en van voedingsmiddelen van dierlijke oorsprong.
2000:  Uitbreiding naar non-food matrices, zoals microbiologisch onderzoek op het gebied van lichaamsverzorgings- en gezondheidsproducten.
2003:  Voor de analyses in lichaamsverzorgings- en gezondheidsproducten wordt een erkenning van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport verkregen.
2001:  Erkenning van het Centraal Orgaan voor Kwaliteitsaangelegenheden in de Zuivel (COKZ) verkregen.
2009:  QS – (Qualität und Sicherheit) GmbH verleent erkenning aan LabCo voor diverse onderzoekingen in diervoeder(grond)stoffen.
2012:  Overname van LabCo door Eurofins.