Werken bij CCC FSS
Europedia

Lab Zeeuws
Vlaanderen

Van pionier tot internationaal onderzoeksinstituut Eurofins Lab Zeeuws-Vlaanderen is het levenswerk van oprichter en directeur Jos Heijens. Als telg uit een boerenfamilie ging hij in 1991 zelfstandig analyses uitvoeren voor boeren uit de omgeving. Zijn snelle en servicegerichte aanpak bleek te voorzien in een grote behoefte. Zo kon het laboratorium uitgroeien tot de wereldspeler van vandaag de dag.

Eurofins Lab Zeeuws-Vlaanderen investeerde voortdurend in nieuwe apparatuur en onderzoeksfaciliteiten en breidde het analysepakket steeds verder uit. Na grondmonsters volgden ook kuil- en watermonsters en mestanalyses.

Door de investering in GC-MS- en LC-MS-technologie zijn we tegenwoordig ook de grootste in residu-onderzoek en sinds 2015 voeren we alle dioxine analyses ook onder erkenning van de FAVV uit.

1991:  Start met grondanalyses en als eerste in Nederland met de ‘doe-het-zelf monstername’
1993: Laboratoriumuitbreiding met 250 m2
1996: Analyse pakket vergroot met onder meer milieu analyses
1997: Behalen van STERLAB erkenning L201
1998: Uitbreiding packet met residu analyses
2001: Nieuwbouw laboratorium en vergroot naar 1800 m2
2010: Overname laboratorium van het Waterschap Zeeuwse Eilanden
2012: Lab Zeeuws-Vlaanderen versterkt de landbouwkundige expertise door overname ALTIC, Dronten
2011: Uitbreiding laboratorium naar 3600 m2
2013: overname Eurofins
2015: Dioxine en PCB’s erkenning