Werken bij CCC FSS
Europedia

Zaandam

Op de locatie in Zaandam worden alle microbiologische analyses verzorgd voor een grote vers vleesproducent. Naast monsternames en analyses verzorgt deze locatie ook kwaliteitszorgtaken voor de klant, waaronder trendanalyses, de monstername-planning, projecten en advies.
De microbiologische laboratoria zijn geaccrediteerd door de Raad voor Accreditatie.

Hilton Meats Zaandam
Grote Tocht 31
1507 CG Zaandam
E: lab-zaandam@kbbl.nl
Tel: +31(0)612247670

Routebeschrijving