Werken bij CCC FSS
Europedia
29 mei 2019

Risicobeheersing van dry-misting bij groente en fruit

Het bevochtigen van groente en fruit – ook wel dry-misting genoemd – is inmiddels redelijk normaal in buitenlandse supermarkten. Deze techniek zie je nu ook steeds meer in Nederland toegepast. Het bevochtigen van groente en fruit leidt tot minder uitdroging en een aantrekkelijker presentatie en gaat daarmee dus voedselverspilling tegen, een goede zaak immers. Toch zijn er ook enkele aandachtspunten rondom dry-misting waarmee je rekening moet houden.

Techniek
Dry misting is een techniek waarbij koud water in uiterst kleine druppeltjes over niet verpakt product verneveld wordt. Aangezien het water voordat het op het product terechtkomt al verdampt is, blijft het product droog. Als gevolg van deze verdamping daalt de temperatuur boven het product en door toevoeging van het vocht, droogt het product minder uit. Het water wat verneveld wordt, wordt in de regel gezuiverd via filters of UV lampen.

Risico’s
Ondanks dat het water gefilterd of via UV gedesinfecteerd wordt is het goed om een risico inventarisatie te maken van de dry mist installatie. Hoe is de installatie opgebouwd, waar precies bevindt zich deze desinfectiestap, welk leidingwerk zit er nog na deze desinfectie en welke temperaturen kan het water in het leidingwerk bereiken?

Legionella
Een bekend risico bij waterdamp is Legionella. Legionella groeit bij temperaturen tussen de 25-60°C, deze ligt hoger dan de temperatuur van het vernevelde water zou moeten zijn. Daarnaast is het zaak om goed te kijken of er ergens in het leidingwerk stilstaand water zou kunnen zijn wat kan opwarmen. Verversing van water is in dit geval zeker belangrijk.

Controle
Omdat het nemen van legionella monsters van dry mist lastig is, hiervoor is volgens de richtlijnen 500 ml water nodig. Beter is om een risico inventarisatie uit te voeren van het leidingwerk en temperaturen om zo de gevaren voor te zijn. Aan de hand daarvan kan een plan worden opgesteld waarin wordt vastgelegd welke onderhouds- en controle taken er moeten worden uitgevoerd om het risico op uitgroei van (legionella) bacteriën zo klein mogelijk te maken.

Meer weten?
Experts van C-mark kunnen een risico inventarisatie uitvoeren en u adviseren over de te nemen controle maatregelen. Om te weten welk effect dry-misting heeft op de kwaliteit van uw producten, kunt u contact opnemen met Eurofins Food Safety Solutions.
Water@c-mark.nl of foodsafetysolutions@eurofins.com

Vorige Pagina