Werken bij CCC FSS
Europedia

Baby- & Zuigelingenvoeding

Expertise in
Baby- & Zuigelingenvoeding

Baby’s en jonge kinderen zijn zeer kwetsbare groepen waardoor de kwaliteit van hun voeding uitermate goed dient te zijn. Bedrijven die babyvoeding produceren zijn gebonden aan een groot aantal regels die vastgelegd zijn in Europese en nationale wetgeving. In Nederland controleert het Centraal Orgaan voor Kwaliteitsaangelegenheden in de Zuivel (COKZ) of bedrijven voldoen aan de door hun gestelde eisen. Daarnaast is er wet- en regelgeving op Europees niveau vastgelegd voor bijvoorbeeld de limieten voor contaminanten. Verder zijn er eisen voor complete labelclaims vastgesteld door importerende landen.