Werken bij CCC FSS
Europedia

Dieetvoeding, Nutraceuticals & Supplementen

Expertise in
Dieetvoeding, Nutraceuticals & Supplementen

Bedrijven die ingrediënten of eindproducten produceren op het gebied van dieetvoeding, nutraceuticals of (sport)supplementen dienen te voldoen aan specifieke eisen die vastgesteld zijn in een scala van regelgevingen. Deze producten zijn soms bedoeld voor zieke of kwetsbare groepen. De regels voor dieet- en medicinale voeding zijn vastgelegd in Nederlandse regelgeving of Europese regelgeving. Voedingssupplementen zijn bedoeld als aanvulling op normale voeding en worden daarop specifiek beoordeeld. Er zijn maximale innames vastgelegd voor vitamine A en D. Naast de algemene etiketteringseisen zijn specifieke regels vastgelegd voor de dosering en vermeldingen op het etiket. Ook zijn de gezondheidsclaims verordeningen vanuit de EU van kracht (EG 1924/2006). Zieke mensen, sporters of mensen met een allergie zijn zeer kwetsbare groepen waardoor de kwaliteit van hun voeding uitermate goed dient te zijn. Door uw onderzoek bij Eurofins onder te brengen kunnen we u hierin ondersteunen en er voor zorgen dat u voldoet aan deze strenge regelgeving.