Werken bij CCC FSS
Europedia

Melk & Zuivelproducten

Expertise in
Melk & Zuivelproducten

Als erkend zuivelbedrijf heeft u te maken met verschillende wetgeving en controles met betrekking tot voedselveiligheid en kwaliteit. Voor verse zuivelproducten zijn o.a. microbiologische eisen vastgelegd in de verordening EG 2073/2005 en eisen met betrekking tot metalen en contaminanten in de verordening EG 1881/2006. Ook voor relatief kleine productiebedrijven zijn door het COKZ regels vastgelegd in de EU hygiëne pakketten, bijvoorbeeld voor melkveehouderij, boerderijzuivel en kleinschalige detailhandel voor zuivel. Uiteraard zijn ook de algemene EU verordeningen van kracht in de zuivelindustrie. Daarnaast is de wet- en regelgeving inzake etikettering verder aangescherpt via de verordening EG 1169/2011.