Werken bij CCC FSS
Europedia

Vis, Schaal- & Schelpdieren

Expertise in
Vis, Schaal- & Schelpdieren

Als producent in de vissector heeft u te maken met allerlei wetgeving en controles met betrekking tot voedselveiligheid. Voor vis zijn onder andere microbiologische eisen vastgelegd in de verordening EG 2073/2005 en chemische eisen in de verordening EG 1881/2006. Ook voor relatief kleine productiebedrijven zijn regels vastgelegd, namelijk in de branchespecifieke hygiënecode voor vis. Daarnaast is ook de wet- en regelgeving inzake etikettering verder aangescherpt via de verordening EG 1169/2011.