Werken bij CCC FSS
Europedia

Vlees & Pluimveeproducten

Expertise in
Vlees & Pluimveeproducten

Als producent in de vleessector heeft u te maken met allerlei wetgeving en controles met betrekking tot voedselveiligheid. Voor vlees zijn o.a. microbiologische eisen vastgelegd in de verordening EG 2073/2005 en chemische eisen in de verordening EG 1881/2006. Voor relatief kleine productiebedrijven zijn ook regels vastgelegd, namelijk in de branchespecifieke hygiënecodes. Daarnaast is ook de wet- en regelgeving inzake etikettering verder aangescherpt via de verordening EG 1169/2011. Eurofins kan u verder helpen om de kwaliteit en de voedselveiligheid van uw producten te blijven borgen.