Strategisch Plan Eurofins Food, Feed & Water Testing – Eurofins Food, Feed & Water Testing Netherlands Strategisch Plan Eurofins Food, Feed & Water Testing – Eurofins Food, Feed & Water Testing Netherlands
Werken bij CCC FSS
Europedia

Strategisch Plan
Eurofins Food, Feed & Water TestingKlik om cookies te accepteren deze inhoud te activeren

 

Missie

Een bijdrage leveren aan de wereldwijde gezondheid en (voedsel)veiligheid door onze klanten te voorzien van hoogwaardige laboratorium- en adviesdiensten. Daarnaast willen wij kansen scheppen voor onze medewerkers en een duurzaam rendement genereren voor onze aandeelhouders.

 

Kernwaarden

Dit is waar onze laboratoria voor staan:
Klantfocus, Kwaliteit, Competentie en teamgeest,  Integriteit

 

Onze ambitie

 

 

Wij zijn marktleider in kwaliteit,
expertise en grootte.

Wij hebben ontzettend veel kennis, kunde en data in huis. Hierdoor kunnen wij vragen en wensen van verschillende partijen bij elkaar brengen, zo vervullen wij de rol van verbinder. Voedselfraude, consumenten die steeds kritischer worden en constant aangescherpte wetgeving, maken ons werkveld steeds complexer. Door onze positie als marktleider kunnen klanten en consumenten rekenen op de meest kundige en verregaande analyses en advies op het gebied van voedsel- en waterveiligheid.

 

Wij verbeteren de waardeketen
en processen van onze klanten.

Wij zijn in de gehele keten aanwezig en zorgen er gedurende het proces voor dat alle producten en ingrediënten voldoen aan steeds strenger wordende regelgeving. Zo voorkomen we dat klanten pas later in het proces geconfronteerd worden met zaken die niet kloppen. Van plantage en transport tot producenten en retailers en uiteindelijk de consument. We sporen problemen eerder op en kunnen eerder in het productieproces al ingrijpen om problemen te voorkomen. We gaan verder dan het beantwoorden van klantvragen en nemen een meer adviserende rol in. Eurofins is de link tussen de aanbieder en de afnemer: we zijn matchmaker.

 

Door onze efficiënte en geavanceerde laboratoria en
kennis zetten wij data om in unieke producten en diensten.

Wij blijven testen uitvoeren voor onze klanten, met de hoogste mate van zorgvuldigheid. De efficiëntie van onze labs is hierbij essentieel. Door de kortste doorlooptijden (Turn Around Times: TATs) aan te bieden in de industrie, dagen we onze concurrenten maximaal uit. Het continu verlagen van deze TATs kan alleen door een ‘lean cultuur’ te bouwen samen: inefficiëntie uit onze processen halen met kennis en ideeën van collega’s die hier dagelijks mee te maken hebben. Daarnaast zoeken we voortdurend naar mogelijkheden om te automatiseren en te consolideren.

 

Via één gezicht naar de klant ontsluiten we de
kracht van het wereldwijde netwerk van Eurofins

Eurofins is het grootste laboratoriumnetwerk ter wereld. Door dit netwerk optimaal te benutten kunnen wij klanten een unieke service en een oneindig assortiment aan diensten en producten bieden.

 

We hebben een ondernemersgeest:
we zien en benutten kansen en verbeteren continu.

Onze organisatie is in 1987 opgericht als kleine start-up met drie medewerkers in Nantes. Inmiddels is Eurofins uitgegroeid tot ‘s werelds grootste leverancier in bioanalyses met meer dan 35.000 medewerkers wereldwijd. De komende jaren verschuiven we van dataleverancier naar dienstverlener, door goed te luisteren naar onze klanten, doorvragen en oplossingen te verkopen. We leveren een kwaliteitsgarantie op producten. Zo worden wij een betrouwbare partner in het productieproces van onze klant.

 

We zijn een Employer of Choice. Wij geloven dat onze professionals zichzelf
willen ontwikkelen en banen willen hebben die er toe doen.

Door middel van ons Talent Management Program investeren we in onze mensen. We werken samen met (technische) universiteiten en andere opleidingsinstellingen om talent aan te trekken. We investeren in de ontwikkeling van onze collega’s om het beste uit onze mensen en onszelf te halen.

 

 Wij leiden en managen op een manier
die onze mensen aanspreekt en inspireert.

Hoewel techniek in onze laboratoria een belangrijk onderdeel van onze werkwijze is geworden, is mensenkennis nog steeds onmisbaar. Daarom is het belangrijk dat onze mensen worden geïnspireerd door elkaar en hun leidinggevenden. Dat mensen de vrijheid hebben om zichzelf te ontplooien en in een omgeving werken waar vertrouwen heerst.

 

We mobiliseren en ontwikkelen ons personeel
voortdurend om onze klanten en Eurofins te verbeteren.

In onze labs verbeteren we werkprocessen en investeren we in de ontwikkeling van kennis en personeel, zodat de volumes omhoog kunnen. Samen vormen we één Eurofins. Wij willen ook andere Eurofins locaties inspireren met onze visie, om ook verder te kijken en stappen te nemen.