Werken bij CCC FSS
Europedia
27 maart 2018

Update pesticiden scope

Sinds 1 maart 2018 is een nieuwe versie van onze scope DRF-133 (versie 14) in gebruik genomen. Deze bevat een aantal belangrijke wijzigingen in uw voordeel, waarover we u willen informeren.

De grootste wijziging heeft zich voorgedaan in de pesticide residu analyse, ofwel onze ‘combi analyse’ (PZV01). Deze analyse bestond uit analyse pakket 1: GC-MSMS, pakket 2: GC-MS en pakket 3: LC-MSMS en omvat in totaal bijna 800 componenten.

Een groot aantal componenten uit pakket 1 en 2 werden dubbel geanalyseerd. Wegens besparing van kosten en capaciteit in het laboratorium, worden deze enkel nog geanalyseerd in analyse pakket 1 met de methode van GC-MSMS triplequad. Hierdoor kunnen we u sneller en adequater van dienst zijn. Het oude pakket 2 wordt vervangen door de analyse van een 60-tal componenten.

Als klant u zult u geen verschil merken bij het aanvragen van de pesticiden residu (combi) analyse, noch in rapportage of de kosten. Wat u als klant echter wel kunt opmerken, is het toevoegen van nieuwe componenten aan deze pakketten en het wijzigen van rapportage grenzen. Aanvullend krijgt u nu de mogelijkheid om nog een extra GC-MS pakket aan te vragen met pesticiden die niet in de combi worden geanalyseerd.

Daarnaast is er een wijziging in de rapportage grens van chloormequat chloride en mepiquat chloride, deze was voorheen 0.01 mg/kg, maar kan vanaf heden onder accreditatie gerapporteerd worden met een rapportagegrens van 0.005 mg/kg.

Ook zijn nieuwe analyses toegevoegd aan onze scope DRF-133:

  • Biociden, inclusief: bronopol, BIT, MIT en OIT
  • Difenzoquat
  • Melamine
  • Trimethyl-sulfonium (trimesium)

Als laatste wijziging kunnen zware metalen op food- en feed producten vanaf heden onder accreditatie worden geanalyseerd en gerapporteerd. Tevens zijn de rapportagegrenzen van een aantal zware metalen verlaagd. Hiermee is de kwaliteit van onze analyses verhoogd en zijn de analyseresultaten nog betrouwbaarder.

Vorige Pagina