Werken bij CCC FSS
Europedia
21 november 2016

Voorspellende microbiologie – vormt mijn product een risico?

Regelmatig krijgen wij de opmerking “Ik onderzoek mijn kant en klare product regelmatig op aanwezigheid van Listeria monocytogenes, en er wordt nooit wat gevonden, dan loop ik toch geen risico?”

Of dat zo is hangt af van een aantal factoren, waaronder

  • de houdbaarheid van het product
  • de chemische samenstelling (pH, aw, conserveermiddelen)
  • aanvangsbesmetting
  • productiemethode

EU wetgeving 2073/2005 maakt onderscheid in producten die wel of niet als voedingsbodem kunnen dienen en de NVWA heeft de interpretatie hiervan beschreven in infoblad 85.

Het kan er dus op neer komen dat je met je kant en klare product wat langer dan 5 dagen houdbaarheid is wel een risico loopt, ondanks dat je bij onderzoek geen pathogenen aantreft.

Om nu het risico te kunnen bepalen zijn er meerdere tools die kunnen helpen bij de onderbouwing. Allereerst is het zaak goed inzicht te krijgen in de chemische samenstelling van het product. Bij bijv. een lage pH en aw waarde is het risico vaak al te verwaarlozen.

Daarnaast kan een modelberekening uitkomst bieden. Een modelberekening is een wiskundig model waarmee je bepaalt of pathogenen kunnen uitgroeien tot onacceptabele waardes gedurende de houdbaarheid. Wanneer er bij dit model twijfel bestaat of de houdbaarheid gehaald wordt, dan kan alsnog een challenge test uitkomst bieden.

Wilt u weten hoe u een modelberekening moet uitvoeren, welke parameters hiervoor belangrijk zijn of hoe u de uitkomsten interpreteert? Eurofins biedt u ondersteuning met een workshop waarbij u actief aan de slag gaat met de computermodellen.

Daarnaast bieden wij u de mogelijkheid om de situatie bij u ter plekke te laten beoordelen door een van onze consultants. Tijdens een Listeria audit kan de consultant beoordelen of u voldoende beheersmaatregelen getroffen heeft ten aanzien van Listeria monocytogenes en kan, indien nodig, u adviseren wat u het beste kan doen om het plaatje kloppend te maken

Vorige Pagina