Werken bij CCC FSS
Europedia
19 december 2017

Voorzorgsmaatregelen vanwege toename pensbestendige vetten in diervoeders

Te veel pensbestendige vetten in diervoeders kunnen leiden tot productieproblemen en zijn slecht voor de kwaliteit van boter en room. Niet voor niets trekken de Nederlandse zuivelondernemingen verenigd in de NZO en de brancheorganisatie voor de diervoerindustrie (Nevedi) aan de bel. Zij nemen de nodige voorzorgsmaatregelen, waaronder het terugbrengen van de gemiddelde landelijke waarde van het vetzuur C16:0 (palmitinezuur) tot het niveau van winter 2014. In die tijd werden er amper pensbestendige vetten gevoerd aan melkvee. De laatste tijd is het gebruik dus toegenomen in Nederland.

Betrouwbare analyses vetzuren
Om de waarden snel en goed in beeld te krijgen en te voldoen aan de wettelijke richtlijnen, biedt Eurofins Food & Feed Testing Netherlands nauwkeurige en betrouwbare analyses en monitoring aan van de desbetreffende vetzuren, waaronder palmitinezuur en stearinezuur (C18:0).

Solid Fat Content sturen en bepalen
Om de gemiddelde landelijke waarde van het vetzuur C16:0 (palmitinezuur) terug te brengen tot het winter 2014-niveau, beëindigt de diervoerindustrie de komende tijd het gebruik van bepaalde typen (gefractioneerde) pensbestendige vetten voor melkvee. Daarnaast zal Nevedi via haar leden en andere leveranciers van diervoeders proberen te sturen op het landelijk gemiddelde niveau van C16:0 en de Solid Fat Content (SFC) dat overeenkomt met de waarden van winter 2014. Het vermijden van pensbestendige vetten in de melkveerantsoenen moet voorkomen dat de hardheid van het melkvet verder toeneemt. Eurofins kan in haar laboratoria de SFC nauwkeurig bepalen conform de landelijke melkvetwaarden, zodat er zonodig passende maatregelen getroffen kunnen worden.

Voedselveiligheid niet in gevaar
De komende tijd zijn er dus grenzen aan het gebruik van pensbestendige diervoedervetten in Nederland. Hoewel deze vetten kunnen leiden tot een stijging van de hardheid van het melkvet en ook kunnen zorgen voor problemen bij de verwerking van melk tot zuivelproducten, is de voedselveiligheid niet in gevaar. De voorzorgsmaatregelen zijn genomen, nu kijken NZO en Nevedi naar oplossingen voor de lange termijn.

 

Meer informatie?
Wilt u meer informatie over analyses en monitoring van pensbestendige vetzuren, waaronder palmitinezuur en stearinezuur? Neem dan contact met ons op via Sales-Food-NL@eurofins.com

Vorige Pagina