Werken bij CCC FSS
Europedia
14 november 2017

Welke risico’s loopt u met minerale oliën?

De afgelopen twee jaar is de aandacht voor de risico’s van minerale oliën in verpakkingen van levensmiddelen sterk gegroeid. Zowel de Nederlandse overheid als de Europese commissie beraden zich op te nemen maatregelen.  Veel retailers wachten daar echter niet op en hebben al hun eigen eisen op tafel gelegd. Wat kunt u nu al doen om de risico’s voor uw producten zo klein mogelijk te houden? Nieuwe analysetechnieken kunnen hierbij helpen.

Verontreiniging van levensmiddelen kan ontstaan door gebruik van gerecycled karton voor verpakkingen, door gebruik van bepaalde drukinkten en het door het gebruikte machinepark. De stoffen waar het hierbij om gaat zijn aromatische koolwaterstoffen (de zogenoemde MOAH) en verzadigde koolwaterstoffen (MOSH) uit minerale oliën. MOSH staat voor Mineral Oil Saturated Hydrocarbons en MOAH voor Mineral Oil Aromatic Hydrocarbons. Bij consumptie worden de componenten uit minerale oliën in het lichaam opgeslagen, waardoor hart, lever en lymfeklieren kunnen worden aangetast. Deze componenten zijn potentieel carcinogeen: ze kunnen leiden tot kanker.

Eurofins Food & Feed Testing Netherlands werkt met innovatieve technologie om deze verontreiniging in levensmiddelen op te sporen en de mate ervan te bepalen. Met vloeistof chromatografie, gaschromatografie en vlamionisatiedetectie (LC-GC-FID) wordt de aanwezigheid van gevaarlijke stoffen in kaart gebracht.

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) doet dit jaar onderzoek naar babyvoeding, rijst, pasta en cornflakes. Volgend jaar worden brood, hagelslag, worst en noten onderzocht. Deze productcategorieën lijken het meest gevoelig voor vervuiling. Om deze verontreiniging in beeld te brengen is binnen Eurofins een methode opgezet waarbij zeer lage hoeveelheden MOSH en MOAH kunnen worden gemeten. De experts van Eurofins weten hoe en waarop uw producten of die van uw leverancier kunnen worden onderzocht voor een voedselveilig product.

Wilt u advies of een analyse aanvragen? Neem contact met ons op via mail:  Sales-Food-NL@eurofins.com

 

Vorige Pagina