Werken bij CCC FSS
Europedia
21 maart 2018

Wijziging Acrylamide

Acrylamide is een stof die voorkomt in verschillende voedingsmiddelen en bij een hoge inname schadelijk kan zijn voor de volksgezondheid. Experts van het EFSA-panel (European Food Safety Authority) voor contaminanten in de voedselketen geven aan dat acrylamide in voeding mogelijk het risico op het ontwikkelen van kanker verhoogt. Een wetswijziging per 11 april 2018 moet ervoor zorgen dat vastgestelde referentieniveaus voor acrylamide niet worden overschreden.

Eerder werd in november 2017 een nieuwe Europese verordening, EU 2017/2158, gepresenteerd tot vaststelling van risicobeperkende maatregelen en referentieniveaus voor de reductie van de acrylamidegehalten in levensmiddelen. Het is aan exploitanten van levensmiddelenbedrijven om de vastgestelde referentieniveaus voor acrylamide niet te overschrijden. Vanaf 11 april vervangen deze referentieniveaus de indicatieve waarden van de Europese aanbeveling.

Analyses referentiewaarden acrylamide

Acrylamide is een stof die kan ontstaan als zetmeelrijke producten worden verhit, zonder water, boven 120°C. Dus bij frituren, roosteren, barbecueën, bakken, braden of grillen. Bij koken vormt zich geen acrylamide. Bij het ontstaan van acrylamide zijn suikers en het aminozuur asparagine betrokken. Tijdens het verhitten reageren deze stoffen met elkaar (Maillard-reactie). Deze reactie zorgt voor de bruine kleur, waarbij acrylamide kan ontstaan. De stof komt voor in onder meer friet en chips, (geroosterd) brood, ontbijtkoek, ontbijtgranen, biscuits, crackers, maar ook in koffie. Vandaar dat er referentiewaarden zijn vastgesteld voor verschillende categorieën voedingsmiddelen. Om de referentiewaarden goed en nauwkeurig boven tafel te krijgen, beschikt Eurofins Food & Feed Testing Netherlands over de skills, ervaring en apparatuur om betrouwbare analyses en monitoring te verzorgen. Zo weten exploitanten van levensmiddelenbedrijven precies waar ze aan toe zijn.

Laagst mogelijke acrylamidegehalten

De referentiewaarden moeten beschouwd worden als prestatie-indicatoren waarmee de doeltreffendheid van risicobeperkende maatregelen kan worden geverifieerd. Bij overschrijding van de referentieniveaus moeten de exploitanten van levensmiddelenbedrijven de toegepaste risicobeperkende maatregelen herevalueren en de processen en controles aanpassen met het oog op het bereiken van de laagst mogelijke acrylamidegehalten. Bij de referentieniveaus gaat het dus niet om de ‘maximumgehalten’. Ook daarover zullen in 2018 op Europees niveau nadere afspraken worden gemaakt.

Goede voorlichting en gevarieerd eten

Hoewel er wijzigingen zijn in de wetgeving, is de bewustwording onder consumenten als het gaat om de gevaren van het kankerverwekkende acrylamide nog ver te zoeken. Uit onderzoek van DSM in oktober 2017 onder 2.000 consumenten in Frankrijk, Duitsland, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten bleek dat slechts 22% van de respondenten op de hoogte was van acrylamide*. Veel consumenten beschouwen de stof eerder als conserveermiddel in plaats van een chemische substantie. 75% van de consumenten vindt dat meer informatie beschikbaar moet zijn op de verpakking van levensmiddelen of via de website van de fabrikant (61%). Ook daar kunnen bedrijven dus een rol spelen; niet alleen door de referentieniveaus niet te overschrijden, maar ook door goede voorlichting te geven. Consumenten kunnen zelf echter ook de vorming van acrylamide beperken door gevarieerd te eten en bijvoorbeeld aardappelproducten niet te lang door te bakken. *Bron: Totta Research: online kwantitatieve panelstudie in de VS, VK, Frankrijk en Duitsland, 2017  

Meer informatie? Wilt u meer informatie over analyses en monitoring met betrekking tot referentiewaarden van acrylamide in voedingsmiddelen? Neem dan contact met ons op via Sales-Food-NL@eurofins.com

Vorige Pagina