Werken bij CCC FSS
Europedia
27 maart 2018

Wijziging EU MRL voor radijsbladeren

Sinds 1 januari 2018 worden de bladeren van radijzen getoetst aan de EU MRL van boerenkolen. Dit blijkt grote problemen met zich mee te nemen, daar het gebruik van bestrijdingsmiddelen op radijzen niet vergelijkbaar is met deze op boerenkolen. Nationale autoriteiten en belanghebbenden hebben begin van het jaar de Commissie gewezen op de problemen met betrekking tot gevolgen voor de afzet van radijzen.

Om het probleem op te lossen, hebben de EU Lidstaten overeen stemming bereikt over het voorstel van de Commissie tot wijziging van bijlage I van verordening 396/2005. In deze wijziging wordt een voetnoot toegevoegd die beschrijft dat de EU MRL’s van boerenkool niet worden toegepast op ‘radijsblaadjes’ tot 1 januari 2022. Vanaf heden tot en met 1 januari 2022 zijn de EU MRL’s van babyleaf geldig op radijsbladeren. Let op! Dit geldt enkel op de variant van radijsbladeren welke geen eetbare knol vormt.

Er is geen regeling ingesteld voor radijsbladeren die tussen 1 januari 2018 en heden zijn geoogst.

Vorige Pagina