Werken bij CCC FSS
Europedia

Helmond

Het satellietlaboratorium op de locatie Helmond test op Trichinella. De trichine-analyse wordt uitgevoerd in het kader van de voedselveiligheid en in opdracht van de NVWA (Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit). Het wordt uitgevoerd op alle slachtvarkens, wilde zwijnen en paarden voor humane consumptie. Dit laboratorium is gesitueerd naast de slachterij. Doordat het laboratorium op deze locatie is gehuisvest kunnen de monsters direct worden geanalyseerd en is de transporttijd gering. Daarnaast wordt er tevens getest voor omliggende slachterijen, zelf slachtende slagers en jagers met wildzwijn monsters uit omliggende provincies.

Jaarlijks worden ruim 100.000 trichine-analyses uitgevoerd op de drie locaties. Alle trichine-laboratoria zijn geaccrediteerd door de Raad voor Accreditatie.

Op de locatie Helmond worden tevens microbiologische analyses uitgevoerd voor een slachterij, diverse retailers en voor mondiale export. Naast monsternames en analyses verzorgen ze ook kwaliteitszorgtaken voor de klant, waaronder trendanalyses, de monstername-planning, projecten en advies.
De microbiologische laboratoria zijn geaccrediteerd door de Raad voor Accreditatie.

Trichinelaboratorium en Microlaboratorium

Roggedijk 4
5704 RH Helmond
T: 0492-516662
E: lab-helmond@kbbl.nl
E: micro-helmond@kbbl.nl

Routebeschrijving